„GOLUBICA“ na Svjetskim ljetnim igrama specijalne olimpijade u Abu Dhabiu

Foto: UZOSIO Golubica

VUKOVAR, Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar u partnerstvu sa Gradom Vukovarom, Javna ustanova Sportski objekti Vukovar i Centrom za socijalnu skrb Vukovar, već drugu godinu provodi program „MOŽEMO I MI“ financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Cilj provedbe programa je provođenje sportskih aktivnosti za osobe s intelektualnim oštećenjima, njihova socijalizacija i bolja integracija u zajednicu kroz sportske aktivnosti. Tijekom provedbe programa korisnici UZOSIO Golubica Vukovar ostvarili su zapažene rezultate na natjecanjima u organizaciji Specijalne olimpijade Hrvatske, a svojim ponašanjem su dokazali da mogu biti primjer drugima.

Zahvaljujući tome, odlukom Specijalne olimpijade Hrvatske korisnici UZOSIO Golubica Vukovar odabrani su za predstavljanje reprezentacije Specijalne olimpijade Hrvatske u natjecanju u bowllingu na Svjetskim ljetnim igrama specijalne olimpijade koje se održavaju u Abu Dhabiju od 08. – 22.03.2019. godine. Na natjecanje putuju dvoje natjecatelja, u muškoj kategoriji Z.D. i u ženskoj kategoriji S.M., koji u Abu Dhabiidu u pratnji trenera D. N., prvostupnika fizioterapije, dok kao zamjena putuje korisnica M.Š. u pratnji I. Š., magistre psihologije.

Prema službenim podacima, na ovim Svjetskim ljetnim igrama specijalne olimpijade u Abu Dhabiju sudjelovat će osobe s intelektualnim oštećenjima iz 147 zemalja, pa je i samačinjenica da su korisnici UZOSIO Golubica Vukovar odabrani biti dio nacionalne reprezentacije velik uspjeh kako za korisnike, tako i za sve koji su na bilo koji način sudjelovali u radu s njima sve ove godine.

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar kao i partneri Grad Vukovar, JU Sportski objekti Vukovar i Centar za socijalnu skrb Vukovar ponosno mogu zaključiti kako je provedba programa „MOŽEMO I MI“ dovela korisnike do samog vrha u sportskim natjecanjima, te pokazala da doista osobe s intelektualnim oštećenjima mogu postići sve u području sporta!

Odlazak u Abu Dhabi ne bi bilo moguće realizirati bez podrške koju Grad Vukovar pruža kroz financiranje programa UZOSIO Golubica Vukovar u području sporta, kao i bez donacija Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, te drugih tvrtki sa područja grada Vukovara.