Gimnazija Vinkovci i PU Vukovarsko – srijemska obilježili Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Foto: Đuro Karalić

VINKOVCI, Dana  25. studenog diljem svijeta se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. To je ujedno i dan kada započinje globalna kampanja naziva „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“, koja završava 10. prosinca, upravo na Međunarodni dan ljudskih prava čime se ističe da je nasilje prema ženama grubo kršenje temeljnih ljudskih prava.

S ciljem senzibilizacije građana o važnosti nulte tolerancije prema nasilju nad ženama, policijske službenice za prevenciju PU vukovarsko-srijemske u suradnji s ravnateljicom Gimnazije Vinkovci, njenim stručnim suradnicima i učenicima organizirale su prigodno obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama, koje će se održati 24. studenog u Vinkovcima u pješačkoj zoni s početkom u 11 sati.

Učenici Gimnazije Vinkovci aktivno su se uključili u obilježavanje ovog dana kroz nastavni predmet kemije, u okviru kojeg u posljednja tri tjedna izrađuju prirodne sapune, koje će zajedno sa svojom profesoricom kemije i policijskom službenicom za prevenciju, podijeliti građanima. Svaki „ručno“ izrađen sapunčić sadrži i prigodnu poruku, koju su napisali sami učenici kako bi potaknuli sve na promišljanje o važnosti skladnih odnosa, ljubavi i tolerancije te na pozitivne promjene u društvu.

Obilježavanjem ovoga dana želi se ukazati na važnost senzibilizacije i osvještavanja javnosti o problemu nasilja nad ženama te doprinijeti jačanju odlučnosti žena da proživljeno nasilje prijavljuju kako bi se eventualno buduće nasilje spriječilo, a već počinjeno nasilje sankcioniralo na odgovarajući način.