Prijedlog mjera za pomoć građanima i obrtnicima Županje

Foto: Đuro Karalić

ŽUPANJA, Klub vijećnika Nezavisna lista Grada Županje uputila je gradonačelniku Županje Davoru Miličeviću i predsjednici Gradskog vijeća Nadi Galović prijedlog mjera za pomoć građanima, obrtnicima, poljoprivrednicima i malom i srednjem poduzetništvu za prevladavanje krize prouzročene pojavom korona virusa COVID-19“.

Tako Klub nezavisnih vijećnika predlaže osnivanje fonda za pomoć obrtnicima, poljoprivrednicima (OPG-ovima) i malom i srednjem poduzetništvu. Kako pojašnjavaju prihod fonda bio bi 50% prikupljenih sredstava od prireza na porez na dohodak Grada Županje što okvirno iznosi oko milijun kuna godišnje. Sredstva bi se dijelila u obliku direktne financijske pomoći gospodarstvenicima (obrtnicima, poljoprivrednicima i malom i srednjem poduzetništvu) za pokretanje gospodarske djelatnosti nakon krize izazvane korona virusom

Isto tako predlažu da se sve građane Županje oslobodi plaćanja komunalne naknade za dva kvartalna razdoblja

Predlažu i da se obrtnike, male i srednje poduzetnike, kojima je mjerama zbog korona virusa bio zabranjen rad i nisu radili, te nisu imali prihode od poslovanja, oslobodi plaćanja komunalne naknade u cijelosti za 2020. godinu, poreza na tvrtku u cijelosti za 2020. godinu kao i zakupa javnih površina (ljetnih terasa) u vlasništvu Grada Županje u cijelosti za 2020. godinu. Kako stoji u prijedlogu mjera, kojega potpisuje predsjednik kluba vijećnika Mladen Huber, predlažu na rok od godinu dana da se smanji cijena vode i odvoza smeća za 30%, da se ukine fiksni dio osnovne cijene vode u iznosu od 11,62 kuna, da se ukine fiksni dio osnovne cijene kanalizacije od 5,00 kuna kao i da se ukinu svi troškovi dječjeg vrtića roditeljima do početka redovnog rada vrtića.