Donacija HEP Opskrbe Vinkovci “Maloj Tereziji”

Foto: Mala Terezija

VINKOVCI, HEP Opskrba Vinkovci donirala je Centar za rehabilitaciju “Mala Terezija” u Vinkovcima novčanim sredstvima koja ova ustanova namjerava utrošiti za kupovinu uređaja za dezinfekciju prostora, zraka i opreme, a koji doprinose sprečavanju širenja koronavirusa.

“Svakodnevno nastojimo naše korisnike uključiti u aktivnosti u zajednici radi inkluzije i integracije, što je otežano tijekom epidemije Covid19. Budući da su korisnici osjetljivog zdravstvenog stanja, visokorizični i imunokomprimitirani potrebno je poduzeti sve potrebne mjere radi očuvanja zdravlja svih korisnika”, kazala je ravnateljica Centra Janja Mišić-Rudelić.

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ skrbi o osobama s intelektualnim poteškoćama i pruža usluge smještaja, organiziranog stanovanja, boravka, rane intervencije i psihosocijalne podrške, za ukupno 200 korisnika.

.