Određene mjere sprječavanja pojave i širenja u zaraženom i ugroženom području

Foto: Pixabay/U. Leone

ZAGREB, Visoko patogena influence ptica potvrđena je na jednom gospodarstvu tovnih prana u Koprivničko-križevačkoj županiji, a kako navode iz Ministarstva poljoprivrede na zaraženom gospodarstvu u tijeku su mjere iskorjenjivanja koje uključuju usmrćivanje svih purana na gospodarstvu, nakon čega se provodi čišćenje, pranje i dezinfekcija. Do sada nema pojave influence ptica na drugim gospodarstvima, odnosno na drugom području Republike Hrvatske.  

U okolici zaražene farme određeno je zaraženo područje u krugu radijusa 3 km i ugroženo područje u krugu radijusa 10 km od zaražene farme te je na objavu poslana Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na zaraženim i ugroženim područjima Republike Hrvatske kojom su određene sljedeće mjere: 

 • Obvezno zatvaranje i držanje sve peradi, uzgojene pernate divljači i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama; 
 • Obvezno odvojeno držanje domaćih pataka i gusaka od ostalih vrsta peradi; 
 • Zabranjuje se uporaba vanjskih spremnika vode za perad, uzgojenu pernatu divljač i ptice u zatočeništvu; 
 • Zabranjuje se opskrba peradi vodom iz spremnika površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice; 
 • Zabranjuje se održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja te sva druga okupljanja peradi, pernate divljači i ptica na tržnicama, priredbama i kulturnim događajima, uključujući letačka natjecanja ptica od jednog do drugog mjesta; 
 • Obvezno provođenje pojačane dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke peradi, jaja za valenje, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica, njihovih proizvoda i nusproizvoda, uključujući i lešine; 
 • Obvezno osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera u svim objektima za uzgoj i držanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu: 
  • korištenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u objekt, čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu iz objekta, 
  • zabranjen izlazak iz objekta u istoj zaštitnoj odjeći i obući, 
  • zabrana ulaska u objekt neovlaštenim osobama, 
  • dezinfekcija objekata i opreme u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji, 
  • držanje hrane za životinje i stelje u objektima zaštićenim od divljih ptica i glodavaca. 
 • Obvezno prijavljivanje svih promjena zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica  u zatočeništvu nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji; 
 • Prijava uginuća te svakog kontakata peradi, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica u zatočeništvu s moguće zaraženima, nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji. 

Na čitavom području Republike Hrvatske na snazi su obavezne biosigurnosne mjere sukladno Naredbi o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 127/20).  

Zbog velikog interesa javnosti ponavljamo da prisutni virus pripada podtipu H5N8 za koji do sada nije utvrđeno da uzrokuje zarazu u ljudi, odnosno da ima zoonotski potencijal.