Projekt izgradnje Drvno tehnološkog centra kod Gradišta napreduje po planu

Foto: Vukovarsko - srijemska županija

GRADIŠTE, Župan Vukovarsko – srijemske županije Božo Galić obišao je gradilište infrastrukturnog projekta „Drvno-tehnološki centar Slavonski hrast“ na lokaciji poduzetničke zone „Ambarine“ u općini Gradište.

Radi se o projektu kojega je  Partnersko vijeće Vukovarsko-srijemske županije jednoglasno usvojilo kao strateški projekt Županije i kao takav dio je Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije do 2020. godine. Nakon zahtjevne pripreme tehničke i projektne dokumentacije, projekt je 2018. godine prijavljen na Ograničeni poziv za dostavu prijedloga razvojnih projekata Ministarstva poljoprivrede u okviru provedbe Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema. Ministarstvo poljoprivrede je odobrilo sredstva za realizaciju projekta u 100% iznosu čija je vrijednost 24.997.781,16 kuna. Inicijator projekta je Drvni klaster Slavonski hrast, nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija, a projekt provodi Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj. Korisnici infrastrukture i opreme će biti mikro, mali i srednji poduzetnici s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Rezultat projekta će biti izgrađen i opremljen objekt inovacijske infrastrukture opremljen sa:

• naprednim 3D tehnologijama za razvoj novih proizvoda,

• modernim CNC strojem za izradu prototipa,

• strojevima za pripremu i obradu drva,

• alatima za tvorničku kontrolu kvalitete,

• sušionicom,

• eksperimentalnom sušionicom i

• kotlovnicom na biomasu.

Tijekom 2019. godine Vukovarsko-srijemska županije je provela postupak javne nabave temeljem kojeg je potpisan Ugovor o izvođenju radova izgradnje Drvno-tehnološkog centra Slavonski hrast, 3. skupine, s izvođačem radova Planum građenje d.o.o. Vukovar. U listopadu 2019. godine izvođač je uveden u posao te je započeo s izvođenjem radova. Do sada je odrađeno krčenje, skidanje humusa, kolčenje i ravnanje terena te je u tijeku armiranje i betoniranje temelja i zidanje upravne zgrade, hale za kondicioniranje i nadstrešnice za otpremu građe.

Tijekom obilaska gradilišta, direktor tvrtke Concept d.o.o. koja vrši stručni nadzor Tihomir Maras izvijestio je da se radovi odvijaju sukladno predviđenom operativnom i dinamičkom planu.

“Jako sam zadovoljan s tijekom radova na objektu Drvno-tehnološkog centra, koji je strateški projekt naše Županije. Polako se slaže mozaik, danas vidimo što se već napravilo i kako napreduju radovi na samom objektu, u kojem će se stvarati novi finalni proizvodi što će doprinijeti razvoju drvne industrije a samim time omogućiti i dodatna zapošljavanja”, rekao je Galić.

Načelnik Općine Gradište Srećko Papac kazao je kako je ova Poslovna zona od šireg značaja ne samo za općinu već i cijelu županiju ali i šire.

„Po svojoj veličini od 54 ha ova zona je važna jer sada skoro i nemamo neuposlenih osoba s područja općine. Ovaj objekt DTC će puno značiti za drvnu industriju jer će se kreirati novi proizvodi i biti ponuđeni već postojećoj drvnoj industriji koja će to proizvoditi i plasirati na tržišta, a sve to će stvoriti i nova radna mjesta, što je najbitnije”, rekao je Papac.