Besplatna ekukacija za ekološke poljoprivredne proizvođače

VUKOVAR, U sklopu provedbe projekta „Eko je fora“, Učilište Studium sa partnerima Diopter-otvorenim učilištem iz Pule, Udrugom registriranih eko proizvođača IEP i Institutom za razvoj tržišta rada objavilo je javni poziv  za dostavu prijava za sudjelovanje na besplatnoj edukaciji “Ekološki proizvođač/ica povrća, voća i aromatičnog bilja”.

Edukacija je financirana od strane Europske unije i Učilišta Studium zajedno s partnerima, kojima će po završetku biti dodijeljena uvjerenja o osposobljavanju.U sklopu projekta pokriveni su svi troškovi edukacije te putni troškovi.

Program osposobljavanja za ekološkog proizvođača/icu povrća, voća i aromatičnog bilja verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta , obuhvaća 150 sati nastave, od čega je 85 sati teorijske nastave i 65 praktične nastave, nakon čega se polaznici upućuju na praktičnu nastavu kod eko poljoprivrednika u realnom sektoru  u trajanju od 2 tjedna.

Na javni poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe koje su na evidenciji u HZZ-u i neaktivne osobe – nezaposlene osobe koje nisu na evidenciji u HZZ-u.

Uvijet za upis : minimalno završena srednja škola.

Početak edukacije planiran je u rujnu 2016. Nastava će se održati u Učilištu Studium, I.G.Kovačića 3 Vukovar.

“Eko je fora” projekt je koji se provodi u Istarskoj te Vukovarsko srijemskoj županiji. Projekt je financiran iz Grant sheme “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II”, u sklopu OP Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013″.

Ukupna je vrijednost projekta 1.459.047, 36 kn (sredstva ESF 95%), a trajanje je godinu dana ( 30.11.2015.-30.11.2016.).

Zainteresirani se mogu prijaviti najkasnije do 1. rujna 2016. telefona na broj  091/376 1661 ili na mail studium@uciliste.net.

ĐURO KARALIĆ