533 projekta, vrijedna 5,4 milijardi kuna, čine nacrt Plana i programa obnove i razvoja Vukovara do 2025. godine

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, U Pastoralnom centru sv. Bono danas je Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara predstavio nacrt Plana i programa obnove i razvoja grada Vukovara do 2025. godine. Kako je rekla predsjednica Fonda Ljiljana Blažević radi se o dokumentu Vlade Republike Hrvatske koji se po četvrti put izrađuje u suradnji s predstavnicima relevantnih institucija grada Vukovara.

Pojasnila je kako Fond koordinirao tijekom srpnja i kolovoza ove godine izradu nacrta Plana i programa uz sudjelovanje ukupno 45 predstavnika institucija i organizacija grada Vukovara kroz radnu skupinu za razvoja područja prostor, okoliš, gospodarstvo i društvo.

“Na taj način izrađen je strateški okvir sa ciljevima i mjerama kao i novi popis projekata za razdoblje do 2025. godine s ukupno 533 prijedloga projekata u vrijednosti 5,4 milijardi kuna. Za područje prostor i okoliš pripremljeno je 167 projektnih prijedloga u vrijednosti 3,25 milijardi kuna. Za razvoj gospodarstva prikupljen je 61 projektni prijedlog u vrijednosti od 1,23 milijardi kuna te a područje društvenoga razvoja prikupljeno je 305 projektnih prijedloga u vrijednosti 1,17 milijardi kuna”, kazala je Blažević.

Dodala je kako tijekom rujna mjeseca Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara pokreće postupak javnog savjetovanja o izrađenom nacrtu Plana i programa obnove i razvoja grada Vukovara do 2025. godine te pozivaju zainteresiranu stručnu javnost i građane da se uključe i sa svojim prijedlozima doprinesu izradi konačnog prijedloga dokumenta.