Živi zid podiže kaznenu prijavu protiv odgovornih u Tehnostanu

Foto: Živi zid

VUKOVAR, Koordinator Živog zida za Vukovarsko-srijemsku županiju Pavao Josić najavio je kako će protiv odgovornih u vukovarskoj gradskoj tvrtci Tehnostan podići kaznene prijave.

Kako navodi u priopćenju za javnost na taj korak se odlučio radi podataka koje je Živom zidu slao Tehnostan odgovarajući na postavljenja pitanja. Pojašnjava kako su u posjedu kontradiktornih službenih informacija o sudskim postupcima koje protiv građana Vukovara vodi vukovarsko gradsko poduzeće Tehnostan d.o.o., a koje su pribavili sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Josić ističe kako su iz Tehnostana dobili odgovor da to gradsko poduzeće protiv građana Vukovara nije podiglo niti jednu sudsku tužbu dok ih predstavnica Općinskoga suda Vukovar demantira.

„Iz Općinskog suda Vukovar navode kako je iz  e-spisa vidljivo “da je Tehnostan d.o.o. pokrenuo 42 tužbe protiv građana grada Vukovara” , naglašavajući ujedno  da je taj podatak nepotpun “jer su se predmeti u imenicima vodili po imenu i prezimenu tuženika, pa se prema tome ne može znati protiv kojih osoba je Tehnostan d.o.o. pokrenuo parnični postupak“. Nadalje, Općinski sud Vukovar navodi da je zaprimljeno 193 parnična predmeta s oznakom „Povrv“ u kojima se Tehnostan d.o.o. pojavljuje kao tužitelj (ovrhovoditelj). Također, Iz Općinskoga suda Vukovar doznajemo kako je  uvidom u e-spis suda utvrđeno da su građani Vukovara pokrenuli 168 tužbi protiv Tehnostana d.o.o.“, stoji u priopćenju Josića.

Na kraju postavlja i pitanje „što je sve moguće u ovom gradu ako su predstavnici gradske tvrtke spremni na službene upite slati “službene” neistinite pisane odgovore , a pogotovo što su u stanju učiniti protiv građana koji se bore za svoja zakonom zagarantirana prava“.