Županija osigurala užinu za socijalno ugrožene učenike osnovnih škola

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Župan Vukovarsko – srijemske županije Damir Dekanić potpisao je ugovore s ravnateljima 18 osnovnih škola ugovore sukladno kojima je županija osigurala 2,3 milijuna kuna za besplatne obroke socijalno ugroženim učenicima. Radi se o učenicima koji ove godine nisu obuhvaćeni europskim projektom „Užina za sve VI”.

„Projekt iz EU fondova je bio limitiran iznosom novca, no potrebe su bile veće. Županija zato izdvaja dodatna sredstva za onu djecu koja zadovoljavaju kriterije. Nažalost, nije moguće financirati sve“, rekao je Dekanić.

Pojasnio je kako je kod odabira djece, koja imaju pravo na besplatnu užinu, osnovni kriterij bio dječji doplatak.

„Kriterij je bio dječji doplatak, a ove godine je takve djece bilo u većem broju. Projekt je od iznimnog značaja za roditelje kojima financiranje obroka predstavlja financijsko olakšanje, a prehrana se financira od 1. listopada i traje 158 dana. Za iduću godinu je najavljena i moguća drugačija raspodjela te nastavak financiranja“, rekao je v.d. pročelnika za sport, mlade i demografiju Mario Meštrović.