Završetkom gradnje vodospreme Nuštarci dobili kvalitetno rješenje za vodoopskrbu

Foto: Đuro Karalić

Izgradnjom vodospreme/crpne stanice (VS/CS) Nuštar, a prije toga spojnog cjevovoda Nuštar-Marinci, riješeno je pitanje vodoopskrbe u Općini Nuštar tako da sva naselja u ovoj općini sada dobivaju vodu iz regionalnog vodovoda, a osigurana im je i sigurnost u isporuci vode jer su im putem vodospreme osigurane dovoljne količine vode u svim uvjetima.

Poručeno je to s obilaska čelnih ljudi Općine Nuštar i Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije nuštarske vodospreme uz podsjećanje kako je spojni cjevovod Nuštar-Marinci u rad pušten prošle godine pa su tako i Marinci, kao posljednje naselje u općini Nuštar, spojeni na regionalni vodovod. Izgradnjom tog cjevovoda s radom je prestao zdenac u Marincima i trajno je riješeno pitanje vodoopskrbe u tom naselju kvalitetnom vodom iz regionalnog vodocrpilišta u Sikirevcima uz povoljan režim tlakova u svim uvjetima potrošnje. Ukupna vrijednost radova bila je 4,1 milijun kuna.

Kako bi vodoopskrba Nuštra, Cerića i Marinaca bila trajno i kvalitetno riješena čekao se završetak izgradnje VS/CS Nuštar. Objekt je pušten u rad počekom godine, a vrijednost radova bila je 7,9 milijuna kuna. S 80 posto radove su financirale Hrvatske vode, a sa po 10 posto Vukovarsko-srijemska županija i Općina Nuštar. Vodosprema ima kapacitet 350 m³ odnosno dvije vodne komore po 175 m³.

O ovim projektima, ali i projektima koji se planiraju u sljedećem razdoblju na području općine Nuštar razgovaralo se i na radnom sastanku s načelnikom Hrvojem Drinovcem upriličenom u prostorijama Općine Nuštar na kojem su sudjelovali direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK) Ivan Rimac, rukovoditelj Tehničkog sektora VVK Darko Čengić i rukovoditelj Sektora investicija i razvoja VVK Dalibor Pavić.

„Prijašnjih godina, posebno u vrijeme visokih ljetnih temperatura, bili su primjetni problemi s tlakom u naseljima ove općine budući da su Nuštar, Cerić i Marinci dobivali vodu iz vodoopskrbnog cjevovoda Vinkovci-Nuštar koji svojim karakteristikama i kapacitetom nije zadovoljavao svakodnevne potrebe mještana ova tri naselja. Stoga se nakon izgradnje spojnog cjevovoda Nuštar-Marinci nastavilo s radovima na izgradnji VS/CS Nuštar kako bi se ti problemi u što skorijem razdoblju riješili. Rezultat ovih radova je kvalitetno riješeno pitanje opskrbe vodom u ova tri naselja koja osim što dobivaju kvalitetnu vodu iz Sikirevaca sada imaju sigurnost u isporuci vode iz vodospreme Nuštar“, rekao je direktor VVK Ivan Rimac.

Cjelokupne aktivnosti u vodoopskrbi na tom području završit će realizacijom projekta Aglomeracija „Vinkovci-sjever“ koja za općinu Nuštar, osim radova na sustavu odvodnje otpadnih voda, predviđa i rekonstrukciju postojećeg vodoopskrbnog sustava odnosno rekonstrukciju 10 km vodoopskrbnih cjevovoda. Trenutno je u fazi izrada projektne dokumentacije odnosno proces dobivanja potrebnih suglasnosti od javnopravnih tijela.

„Osim izgradnje mreže odvodnje i pripreme za kućne priključke, planirano je da će ova aglomeracija obuhvatiti i rekonstrukciju vodovodne mreže u onim naseljima gdje je to nužno i gdje imamo najveće probleme zbog dotrajalosti mreže, velikih gubitaka i novih uvjeta dobave vode budući da su sva naselja obuhvaćena ovom aglomeracijom sada spojena na regionalni vodovod“, kazao Rimac.

Aglomeracija „Vinkovci-sjever“ predviđa radove na području općina Nuštar, Jarmina, Markušica i Tordinci, a po završetku izrade projektne dokumentacije krenut će osiguravanje sredstava, provedba javne nabave i odabir izvođača radova.

“Nadamo se i vjerujemo kako se nalazimo na pragu dobrog rješenja na stanovnike naše općine koji su problema s vodoopskrbom ponajviše imali u ljetnim mjesecima”, kazao je načelnik Općine Nuštar Hrvoje Drinovac.