Započela VII. Međunarodna znanstveno – stručna studentska konferencija SKEI 2022.

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Veleučilište Lavoslav Ružička, pod pokroviteljstvom Veleposlanstva države Izrael, organiziralo su VII. Međunarodnu znanstveno – stručnu studentsku konferenciju SKEl 2022. „Visoko obrazovanje u vrijeme pandemije“. Prema riječima dekana Vukovarskog veleučilišta Željka Sudarića glavna tema konferencije je visoko obrazovanje u vrijeme pandemije, a na njoj se između ostaloga govorilo o menadžmentu i poduzetništvu, marketingu, trgovini, informatici, pravu, ekonomiji i financijama, digitalizaciji, biomedicini i zdravstvu.

“Sveučilište Vitez Travnik pokrenulo je prvu konferenciju, a potom su mu se priključili i fakulteti iz regije – BiH, Slovenije, Srbije i Hrvatske. Ovim konferencijama želimo pokazati da studenti naših institucija mogu biti ravnopravni studentima svih ostalih sveučilišta i fakulteta ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijeloj regiji. Vukovarsko veleučilište konferencijama se priključilo na samome početku od kada konstantno unaprjeđujemo suradnju”, rekao je Sudarić.

Dodao je kako na konferenciji sudjeluju studenti ekonomije i informatike iz Hrvatske, BiH, Slovenije i Srbije.

Domaćin konferencije je Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, a partneri su Sveučilište/Univerzitet VITEZ Travnik, Bosna i Hercegovina, Visoka škola modernog biznisa – MBS, Republika Srbija, Univerza v Novem Mestu, Republika Slovenija, BLC Banja Luka College, Banja Luka, Bosna i Hercegovina i Visoka škola za financije i računovodstvo FINra, Bosna i Hercegovina.