VVK uveo novinu u obračun potrošnje vode za socijalno ugrožene građane

Foto: Ilustracija Pixabay

VINKOVCI, Vinkovački vodovod i kanalizacija (VVK) donio je novu Odluku o cijeni vodnih usluga u kojoj nije došlo do promjene cijene nego se sukladno Zakonu od vodnim uslugama uvodi novina koja se odnosi na cijenu vodne usluge koju plaćaju socijalno ugroženi građani, izvjestili su iz VVK.

Pojašnjavaju kako se Odlukom uvodi cijena vodne usluge na fiksni dio osnovne cijene za socijalno ugrožene građane, koja će iznositi 6,57 kn bez PDV-a, a čega u dosadašnjoj Odluci nije bilo.

Odluka je objavljena u Vinkovačkom listu u petak, 4. rujna, a na snagu stupa osmi dan od objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije nakon čega će biti objavljena i na web stranici Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije www.vvk.hr, poručuju iz VVK.