VURA na poručju Vukovara realizira brojne EU projekte

Foto: VURA

VUKOVAR, Tijekom proteklih godina Vukovar je postao vrlo uspješan u povlačenju EU sredstava u čemu veliku ulogu ima VURA – Razvojna agencija grada Vukovara. EU sredstva novih projekata uvelike pomažu razvoju i napretku grada Vukovara, a samim time i povećavaju kvalitetu života vukovarskog stanovništva.

„VURA d.o.o. zajedno s gradskim ustanovama provodi 21 projekt  čija vrijednost prelazi 50 milijuna kuna. U tim projektima izravno se doprinosi gospodarstvu, odgoju obrazovanju, kulturi, sportu, zapošljavanju i slično. Poseban naglasak je i na uvođenju novih tehnologija i IT industrije na području grada Vukovara koje ćemo postići kroz projekt IT Community region vrijednosti oko 4 milijuna kuna“, navodi direktorica VURE Vedrana Žilić.

Pojašnjava kako se u svakom projektu nabavlja potrebna oprema za održavanje aktivnosti, adaptira se prostor i samim time naše ustanove ostvaruju dodanu vrijednost. Kroz spomenute projekte otvoreno je 50 novih radnih mjesta i minimalno 10 novih programa za djecu. Vukovar je bogatiji za nove sadržaje od kojih iz VURE izdvajaju različite radionice za fotografiju, scensko stvaralaštvo, nove sportske aktivnosti. Ističu i projekte pomoći u kući u kojima je preko 100 hrvatskih branitelja osigurana bolja kvaliteta života.

„Za Vukovarske poduzetnike tim mladih stručnjaka Razvojne agencije Vukovar pripremio je 43 projekta na različitim dostupnim natječajima ukupne vrijednosti 6 milijuna, a trenutno provode njih 30, vrijednosti gotovo 5,2 milijuna kuna. Uskoro se očekuje početak radova na rekonstrukciji zgrade Radničkog doma koji je financiran iz Intervencijskog plana grada Vukovara, a u pripremi je i 5 novih projekata koji će omogućiti dodatna zapošljavanja, nove usluge a u konačnici bolji život u gradu Vukovaru kao poslovni tako i društveni“, kaže Žilić.

Dodaje i kako bi  Vukovar išao naprijed neizostavno je zajedništvo svih aktera te da zajedničkim snagama, umovima i resursima surađuju na svim područjima u Vukovaru, čine ga ljepšim, boljim i sretnijim mjestom za život.