Vukovarsko Gradsko vijeće većinom glasova donijelo zaključak kako se nisu stekli uvjeti za uvođenje posebnih prava i ravnopravnu uporabu ćirilice u Vukovaru

Foto: Ivan Penava

VUKOVAR, Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava izvjestio je na sjednici Gradskog vijeća Vukovara, održanoj danas u tome gradu, kako se nisu stekli uvjeti za uvođenje posebnih prava i ravnopravnu uporabu ćirilice u Vukovaru.

Penava je takav zaključak gradskim vijećnicima predložio u sklopu rasprave Gradskog vijeća o dostignutom stupnju razumijevanja i dijaloga među građanima Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i srpske manjine.

Penava je ocjenio kako je dostignuti stupanj razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine na razini koja omogućava suradnju i suživot , ali se nisu stvorili preduvjeti za proširivanje opsega osiguranih individualnih prava te  propisivanje kolektivnih prava pripadnicima srpske nacionalne manjine koji žive u Vukovaru.

Po njegovim riječima, još uvijek su “zapostavljena temeljna ljudska prava velikoj većini građana Vukovara svih nacionalnosti, koji su se usprotivili velikosrpskoj agresiji 1991. – i to  pravo na ljudski život, dostojanstvo, i slobodu sustavnim odgađanjem provođenja postupka protiv počinitelja ratnih zločina tijekom velikosrpske agresije na Vukovar, niti su učinjeni potrebni uvjeti za priznavanje novih posebnih prava u okviru ravnopravne uporabe jezika i pisma srpskoj nacionalnoj manjini”.

Sjednicu je obilježio incindent kada je predsjednik vukovarskog SDSS-a i gradski vijećnik Srđan Kolar uručio Penavi statut Grada Vukovara ispisan na ćirilici, a koji je Penava bacio na tlo ocjenivši kako je to čin agresije.

Dogradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček (HKS) skinuo je pak majicu na kojoj je ispisan broj žrtava sprske agresije na Vukovar i predao je Kolaru.

Na kraju je zaključke koje je predložio Penava vukovarsko Gradsko vijeće prihvatilo s 15 glasova, dok su protiv bila tri vijećnika SDSS-a, a dvoje vijećnika suzdržano.