Vukovarski gradski proračun za 2023. godinu 45,2 milijuna eura

Foto: Grad Vukovar

Na sjednici Gradskog vijeća Vukovara, većinom glasova vijećnika, usvojen je proračun Grada Vukovara za 2023. u iznosu od 45,2 milijuna eura.

“Proračun je dosta velik, a novost je da je izražen u eurima što mi osobno nije drago”, rekao je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava napomenuvši da su gradske vlasti uslijed sveopće krize, posebice u građevinskom sektoru izuzetno oprezne oko novih investicija, a usmjerene su na projekte koji se mogu financirati iz EU i drugih fondova.

“Ciljano idemo na razvoj komunalne infrastrukture, te projekte iz područja ekologije, zelenih izvora energije i energetske učinkovitosti”, rekao je Ivan Penava.

Po riječima pročelnice za financije i nabavu Grada Vukovara Vlaste Šibalić, rashodi proračuna za 2023. planirani su na razini 45,2 milijuna eura što bi bilo oko 341 milijun kuna.

“Nešto je niži od prethodnih godina obzirom da smo završili dobar dio projekata Intervencijskog plana, tržnicu, centralnu kuhinju, stadion, a ove godine planiramo završiti i Radnički dom. U 2023. ostalo je za realizirati projekt Adica. Planiramo prijaviti projekte preko ITU programa kao što je rekonstrukcija Grand Hotela. Preko Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova Europske unije planiramo uređenje zgrade Crvenog magacina te sufinancirati troškove za Arheološki park i obnovu mauzoleja Eltz. Osim održavanja komunalne infrastrukture, nastavljamo dalje s novim projektima pri čemu se i dalje oslanjamo na Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara”, kazala je Šibalić.