VUKOVARSKA ŠETNICA U VEČERNJIM SATIMA

Foto: Ksenija Subotić

Za dobru fotografiju nekada nije neophodan kvalitetan i skupocjeni fotoaparat nego dobro ako koje „vidi“ kvalitetnu fotografiju. Tako je nastala i ova fotografija koja prikazuje novu vukovarsku šetnicu i Dunav uz nju. Fotografija je nastala u večernjim satima.