Vukovarke se priključile akciji kojom ukazuju na femicid: U prošloj godini u Hrvatskoj je ubijeno 13 žena

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, I u Vukovaru je danas, u organizaciji ženskih organizacija i inicijative, održana javna akcija pod nazovom “Sigurnost žena je odgovornost države”. Vukovarke su se na taj način priključile akciji koja je provedena u 19 gradova Hrvatske kako bi na simboličan način ispratile brutalno ubijenu Nizamu Hećimović iz Gradačca (BiH).

Prema riječima Jelene Janković iz Udruge žena Vukovar, koja je organizirala akciju u Vukovaru, ubojstvo Nizame Hećimović pokazalo je još jednom nefunkcioniranje sustava zaštite žena od nasilja. Istaknula je kako izražavaju solidarnost sa ženama u Bosni i Hercegovini koje istovremeno kad i žene iz Hrvatske traže veću djelotvornost u zaštiti od nasilja.

“Nasilje nad ženama nije elementarna nepogoda. Ono je najpredvidiviji zločin upravo zbog dugotrajnosti nasilja od strane bliskog počinitelja i zakazivanja sustava zaštite koje prethodi ubojstvu. Problem nasilja nad ženama je univerzalan problem. Razlog eskalacije broja ubojstava žena je u nedostatku strateškog pristupa ovoj temi i nepostojanja učinkovitih i sustavnih mjera prevencije nasilja”, rekla je Janković.

Podsjetila je kako se 1. listopada ove godine navršava pet godina od stupanja na snagu Istanbulske konvencije, a da država nije ništa poduzela kako bi se osigurala njena dosljedna primjena.

“Zakon o zaštiti od obiteljskog nasilja osim što ne obuhvaća sve oblike rodno uvjetovanog nasilja, nanio je ženama strašnu štetu tretirajući nasilje nad ženama kao prekršaj, izjednačavajući ga s vožnjom bez karte u tramvaju”, istaknula je Janković.

Dodala je i kako žene i ovom akcijom od hrvatske države da preuzme odgovornost i poduzme konkretne korake za zaštitu žena od nasilja napominjući kako postoje uspješni modeli suzbijanja femicida. U zahtjevima udruga od države se traži da Vlada hitno osnuje radnu skupinu koja će raditi na donošenju zakonskih rješenja za reguliranje femicida, da se femicid definira kao zasebno kazneno djelo u kaznenom zakonu, da se donesu zakoni koji će regulirati sve oblike nasilja nad ženama i staviti sankcioniranje nasilja nad ženama isključivo u kaznenu sferu te da se donese Nacionalna strategija koja uključuje sve oblike nasilja nad ženama, u skladu s Istanbulskom Konvencijom i s predviđenim sredstvima za provedbu u državnom proračunu. Napominju i kako se nasilje nad ženama još uvijek u društvu tretira kao problem koji treba ostati u četiri zida ali i da su statistike neumoljive i pokazuju da je nasilje itekako opće društveni problem. Samo je prošle godine u Hrvatskoj ubijeno 13 žena. Jedna među njima je bila i Vukovarka.

O femicidu u Hrvatskoj govori i to da je u posljednjih 20 godina ubijeno gotovo 400 žena kao i da je Hrvatska treća u EU po broju ubijenih žena.