Vukovar proglašen najboljim gradom u RH u kategoriji obrazovanja, mladih, demografije i socijalne politike

Foto: Grad Vukovar

VUKOVAR, Petu godinu za redom Hanza Media i portal Gradonačelnik.hr temeljem detaljnih analiza provode izbor najboljih gradova u pet kategorija i uz dvije posebne nagrade Smart city i Eco city. U konkurenciji velikih gradova i gradova sjedišta županija, a kategoriji obrazovanja, mladih, demografije i socijalne politike Vukovar je proglašen Najboljim gradom u Republici Hrvatskoj! 

„Vukovar je, sukladno podacima FINA-e , nadležnih ministarstava i specijaliziranih agencija konstanto dio vrha brojnih ljestvica u Hrvatskoj po raznim parametrima, od ulaganja u obrazovanje, mlade i obitelj, broju upisane djece u vrtiće, do visine ukupnih prihoda poduzetnika u 2021. godini. Dužnošću smatram Vukovar držati u vrhu i činiti ga najboljim, a ova nagrada ostvarena u konkurenciji velikih gradova kruna je višegodišnjeg predanog rada Gradske uprave Grada Vukovara te je potvrda ogromnog napretka Vukovara“, rekao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

Prema istraživanjima koji su temeljeni na podacima Ministarstva financija RH, podacima FINA-e o izvršenju proračuna u 2021. godini te analizama portala gradonačelnik.hr, Grad Vukovar zauzeo je 5. mjesto u RH prema izdvajanjima za obrazovanje. Kada govorimo o 2020. godini i izdvajanjima za obitelj i djecu, Grad Vukovar zauzeo je 3. mjesto s izdvojenih 193,75 kuna po glavi stanovnika te 9. mjesto s izdvojenih 2,19% ukupnih rashoda gradskog proračuna. Naknade Grada Vukovara za novorođenu djecu povećane su 2021. godine, a Vukovar je prvi grad u RH koji je uveo jedinstvenu demografsku mjeru sufinanciranja režijskih troškova obiteljima s troje i više djece do 16 godina starosti. Vukovar se ističe i po gotovo najnižim cijenama vrtića u RH, što je 490 kuna za prvo dijete, 441 kunu za drugo dijete, dok je za treće i svako sljedeće dijete vrtić besplatan, a od ove godine je osigurana i druga smjena u vukovarskim dječjim vrtićima.U Vukovaru posljednjih godina gradski dječji vrtići bilježe stalni i kontinuirani porast upisane djece, a sukladno neovisnim istraživanjima Vukovar je 2. grad u Hrvatskoj po broju upisane djece u vrtiće!

Grad Vukovar godinama osnovnoškolcima osigurava potreban školski materijalkao i pomoć asistenata u nastavi, a putem EU projekta osigurana je i besplatna prehrana svim učenicima u riziku od siromaštva. U 6 od 7 osnovnih škola uveden je produženi boravak (očekuje se od 2. polugodišta i u posljednjoj obnovljenoj školi N. Andrića), za svu dječicu Vukovara neizostavni su božićni paketići, a za najuspješnije osnovnoškolce i besplatna ljetovanja na Jadranu. Kroz srednjoškolsko obrazovanje Grad Vukovar mlade podupirepotpunim financiranjem karte gradskog autobusnog prijevoza te sufinanciranjem karte međugradskog autobusnog prijevoza, ali i stipendiranjem učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja u visini od 400 kuna. Studente s područja grada Vukovara pomaže stipendijama od 500 do 1000 kuna, sufinancira međugradski prijevoz redovitih studenata na području dvije županije – VSŽ i OBŽ, a one najbolje koji akademsku godinu završe s prosjekom 4.50 do 5.00 Grad Vukovar nagrađuje novčanim iznosom od 1000 kuna.

Za istaknuti je i kako su završeni radovi na obnovi nove zgrade Veleučilišta Lavoslav Ružička Vukovar, pa će vukovarski studenti uskoro uživati najviše standarde obrazovanja. Projekt je dio Intervencijskog plana Grada Vukovara, a njegova ukupna vrijednost iznosi 66.439.727,54 kuna. Uspješno se provodi i program stambenog zbrinjavanja potrebnih kadrova na području Vukovara, pa je tako u posljednje 3 godine ovim modelom dodijeljeno 59 kadrovskih stanova.