Vinkovci imaju 31.057 stanovnika, a Vukovar 23.536 stanovnika

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Prema prvim rezultatima popisa stanovništva poznato je i koliko gradovi u Vukovarsko – srijemskoj županiji trenutno imaju stanovnika. Riječ je o prvim rezultatima popisa tako da postoji mogućnost i promjena ali ne nekih velikih.

Prema tim rezultatima Vinkovci su i dalje grad koji u Vukovarsko – srijemskoj županiji ima najveći broj stanovnika – 31.057. Vukovar, kao administrativno središte županije, broji 23.536 stanovnika. Županja broji 9.246 stanovnika, Ilok 5.147, a Otok 4.902 stanovnika. Detalji popisa stanovništva, poput stupnja obrazovanja, nacionalnosti i slično, biti će naknadno objavljivani kako se budu obrađivali i rezultati popisa.