Vinkovci: Do kraja godine umjesto bivšeg odlagališta otpada nova zelena oaza

VINKOVCI, Vinkovački gradonačelnik Mladen Karlić i direktor tvrtke Sokol Goran Elez potpisali su u četvrtak ugovor o početku radova na sanaciji bivšeg odlagališta otpada Papuk na mjestu kojega će do kraja godine Vinkovčani dobiti uređeni zeleni pojas namijenjen odmoru i rekreaciji.

Projektom je predviđena sanacija i zatvaranje napuštenog odlagališta otpada Papuk koje se prostire na oko 7,5 hektara površine i koristilo se u razdoblju od 1965. do 1991. godine. Računa se kako će biti potrebno ukloniti 380.000 prostornih metara otpada koji je dubok na mjestima od 2,5 do pet metara. Po sanaciji površina na kojoj se nalazilo odlagalište će se hortikulturno urediti kako bi se što bolje uklopilo u okoliš. Biti će zasađen travnjak, grmlje i drveće, a isto tako izgraditi će se i šetnica i postaviti klupe za sjedenje, koševi za smeće.

“Projekt sanacije Papuka smo kandidirali prema EU fondovima odakle nam je odobreno 45 milijuna kuna za sanaciju odlagališta. Tvrtka Sokol, kao najpovoljniji ponuđivač, ponudila je da će to učiniti za nešto više od 32 milijuna kuna od kojih su 85 posto EU sredstva, a 15 posto će finacirti Fond za zaštitu okoliša”, kazao je vinkovački gradonačelnik Mladen Karlić.

Radovi bi trebali započeti idućega tjedna i moraju završiti do kraja godine, a u protivnom vinkovačke gradske vlasti morat će u EU fond vratiti sav odobren novac.

“Svjesni smo krajnjeg roka ali sam uvjeren da će tvrtka Sokol sa kooperantima, a to znači s ukupno 300-tinjak radnika, uspjeti završiti posao na vrijeme i ispoštovati rok”, poručio je Goran Elez.

ĐURO KARALIĆ