Učenici iz Prve Gimnazije u Zagrebu i Srednje škole iz Gline u posjeti Vukovaru

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Prva Gimnazija iz Zagreba i Srednja škola iz Gline dobitnici su priznanja „Mirotvorna škola“ za 2021. godinu koju dodjeljuje Centar za mir Osijek u okviru Nagrade za promicanje, mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava Krunoslav Sukić. Tim povodom dio učenika i nastavnika ove dvije škole došli su u trodnevnu posjetu, pod nazivom Mir je u našim rukama, u okviru koje su posjetili Osijek, Vukovar i Dalj.

Obje škole su dobile priznanja radi kontinuiranih humanitarnih i mirotvornih aktivnosti koje su provodili u svojim zajednicama. Kako je rečeno ovo priznanje doprinosi vidljivosti i društvenom priznanju školama koja na temeljima mirotvorstva, kulture nenasilja, solidarnosti i suradnje potiču društvenu uključenost mladih – škola kao zajednica i škola u zajednici. Inače, u tijeku je osmi i godišnji ciklus, a do sada je za Priznanje Mirotvorna škola nominirano oko 70 škola iz 14 županija. Priznanje je do sada dobilo 12 škola. Jedna od njih je i Ekonomska škola Vukovar koja je to priznanje dobila 2019. godine.

“Ovaj program, a sudionici dosadašnjih nagradnih studijskih posjeta to uvijek ističu, na primjerima dobrih praksi iz grada Osijeka i Vukovara učenicima približava razne vidove izgradnje mira – završetak rata na miran način mirnom reintegracijom, izazove poslijeratne izgradnje mira i pravde iza rata, suradnju lokalne samouprave i udruga u prihvatu i integraciji izbjeglica; umrežavanje i suradnju organizacija civilnoga društva i mladih koje pridonose kvaliteti života u svojim gradovima, radu na prevenciji nasilja – posebno u školama, inicijative za brigu o životinjama i okolišu, klimatski aktivizam mladih… Da bi sudionicima pokazali doista najbolje prakse, ovaj program razvijamo i provodimo kroz partnerstva i suradnju više udruga i škola”, rekla je Katarina kruhonja iz Centra za mir Osijek.

Domaćini učenicima i nastavnicima iz škola u Zagrebu i Glini bio je Europski dom Vukovar. Tijekom posjete Vukovaru posjetili su Muzej vučedolske kulture, mjesta stradanja u Vukovaru, Memorijalni centar Domovinskog rata, Gradski muzej Vukovar te se susreli s mladim Vukovarcima.