U vukovaru održan “5-dnevni Danube maraton”

Foto: Stjepan Čošić

VUKOVAR, U periodu od 14. do 18. ožujka, u Park šumi Adica u Vukovaru u organizaciji vukovarskog maratonca Stjepana Čošića održan je “5-odnevni Danube maraton”. Svih 5 maratona istrčali su Ljiljana Tasić iz Pančeva,  Dražen Jovičić iz Bosanskog Broda i Stjepan Čošić iz Vukovara, svi troje članovi “Kluba 100 maratona”. Boris Kratofil iz Vinkovaca istrčao tri od pet maratona. 

U utorak su im se pridružili maratonci iz Zagreba, Lončar i Skelin koji su trčali jedan dan.  Ovo je do sada jedinstven događaju Hrvatskoj, a kako postoji interes za ovakve višednevne maratone Stjepan Čošić izjavljuje da nije i posljednji.