Svjetski je dan voda: VVK koristi isključivo podzemne vode za vodoopskrbu stanovništva

Foto: Ilustracija Pixabay/Member for 5 months

Svjetski dan voda međunarodni je dan koji se obilježava 22. ožujka, a njegovim obilježavanjem slavi
se voda i podiže svijest o dvije milijarde ljudi koji trenutno žive bez pristupa sigurnoj vodi. Ove godine
u fokusu su podzemne vode, a uz slogan „Učinimo nevidljivo vidljivim“ ističe se kolika je njihova
važnost. Unatoč činjenici da ih ne vidimo, njihov je učinak vidljiv svugdje i podzemne vode su osnova
opskrbe vodom za piće, za sustav odvodnje, poljoprivredu, industriju i ekosustave. 

Poznato je kako 97,47 posto vode na zemlji čini slana voda u oceanima i morima, a svega 2,35 posto
slatka voda. Kada govorimo o slatkoj vodi, 69,9 posto otpada na vječni snijeg i led, a 30,1 posto na
podzemne i površinske vode. Većim dijelom (70 posto) riječ o površinskim vodama u 15 velikih
svjetskih jezera, dok se ostatak odnosi na podzemne vode. Najveći dio svjetskog stanovništva koristi
se podzemnim vodama za vodoopskrbu budući da su one relativno sigurnije od površinskih
vodozahvata i kod se njih lakše može utvrditi tok zagađivača i reagirati na vrijeme u slučaju
zagađenja.

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. (VVK) na svom distribucijskom području koristi
isključivo podzemne vode za vodoopskrbu stanovništva. Vodonosnici VVK nalaze se u međuzrnastoj poroznosti odnosno u sloju pijeska i šljunka koji su u stanju zadržati vodu i to u dva vodonosna sloja: 20-45 i 60-120 metara. Najdublji vodozahvat bio je onaj u Lipovcu i to do 125 metara, a najplići vodozahvat Petkovac u Otoku na dubini do 45 metara.

Nijedan od ta dva vodozahvata više nije u funkciji i trenutno postoje kao pričuvni vodozahvati budući
da ta naselja dobivaju kvalitetnu pitku vodu iz crpilišta u Sikirevcima i Tovarniku. Rezervni vodozahvat
nalazi se i u Starim Mikanovcima, a dva tamošnja zdenca s vodom izvrsne kvalitete koriste se u
vrijeme sušnih razdoblja.

Najviše korisnika na distribucijskom području VVK, njih više od 100.000, vodu dobiva iz regionalnog
vodocrpilišta u Sikirevcima čija je voda iznimne kvalitete i udovoljava svim parametrima iz Pravilnika
o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Trenutno su u funkciji 4 zdenca kapaciteta 100-200 l/sec, a
pri kraju su radovi na izgradnji regionalnog vodovoda koji stanovništvo opskrbljuje vodom iz
Sikirevaca. Iznimne kvalitete je i voda iz sustava Tovarnik koji se sastoji od 3 podzemna zahvata čiji je
kapacitet 50 l/sec i iz kojeg se vodom opskrbljuju Tovarnik, Ilača, Banovci, Vinkovački Banovci,
Nijemci, Đeletovci, Donje Novo Selo, Lipovac, Apševci, Podgrađe, granični prijelaz “Bajakovo” i hotel
“Spačva”. Na distribucijskom području VVK aktivna su i dva lokalna sustava: Stari i Novi Jankovci te
Orolik. Voda u vodozahvatima Novi i Stari Jankovci te Orolik izvrsne je kvalitete i udovoljava svim
parametrima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, navode iz VVK.

U mnogim područjima podzemne vode prekomjerno se koriste, a iz vodonosnika se zahvaća više
vode nego što se u njima obnavlja putem kiše i snijega. Na području VVK sustavno se provodi zaštita
podzemnih voda što je i globalni cilj budući da zaštitom podzemnih voda od onečišćenja pridonosimo
održivosti sustava, uravnotežujući na taj način potrebe ljudi i planeta. Hrvatska je trenutno jedan od
vodećih zemalja u Europi po zalihama pitke vode što nas dodatno obvezuje da se odgovorno
odnosimo prema onome što nam priroda daje.