U pripremi je veliki projekt Hrvatskih voda i Vukovarsko-srijemske županije revitalizacije Bosuta

Foto: Đuro Karalić

Hrvatske vode u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom u idućoj godini trebale bi započeti s radovima na velikom projektu revitalizacije rijeke Bosut s planovima da ta gotovo pa stajaća rijeka, u jednom dijelu, oko Vinkovaca, postane i plovna.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, najavljujući taj projekt, kazao je kako je želja Hrvatskih voda revitalizirati Bosut čija je vodnost već duže vrijeme minimalna, a kako su se godinama u njega slijevale i vode s poljoprivrednih površina u rijeci se nalaze i velike količine mulja.

“Ta situacija rezultira pretjeranim rastom vodenog bilja i smanjenjem količine kisika što u konačnici rezultira i devastiranjem kvalitete vode same rijeke”, kazao je Đuroković dodajući kako su prošli tjedan po prvi puta u možda stotinjak godina vode rijeke Save gravitacijski same ulazile u tok rijeke Bosut, a inače se upumpavaju uz pomoć crpne stanice Jaruga.

Po njegovim riječima, već su uzeti i uzroci nataloženog sedimenta unutar Bosuta i rezultati su pokazali kako bosutski mulj nije štetan.

“Vjerujem kako ćemo iduće godine postupiti po pojedinim dionicama i započeti s uklanjanjem odnosno izmuljivanjem toga nataloženog sedimenta. Na taj način ćemo smanjiti i količinu vodenog bilja i napraviti korake kako bi Bosut imao što šire vodno lice i bio što prozirniji i čišći, a u jednom dijelu, oko Vinkovaca i plovan”, kazao je Đuroković jučer u Račinovcima nakon predstavljanja projekta završetka izgradnje nasipa na rijeci Savi.

Foto: Đuro Karalić

Projekt je pozdravio župan Damir Dekanić rekavši kako je riječ o izuzetno ohrabrujućim najavama iz Hrvatskih voda koje se poklapaju se s višegodišnjima nastojanjima i htjenjima Vukovarsko-srijemske županije, ali i Grada Vinkovaca, kao jedinog grada na toj rijeci i općina koje se nalaze uz Bosut.

“Drago nam je što su analize pokazale kako bosutski mulj nije štetan nego dapače, može biti i koristan. Svi se trebamo potruditi na lokalnoj razini da pronađeme pogodna mjesta za deponiranje toga mulja i to je za sada ključni problem. Kada to učinimo, mislim da radovi vrlo brzo mogu i početi”, kazao je Dekanić.

Cilj je, kazao je, vratiti “postavke” Bosuta na onakve kakve su Bosut odlikovale u prošlosti te tu pritoku Save dugu 186 kilometara od kojih je 151 kilometar na području Hrvatske, učiniti pristupačniju građanima gradnjom niza sadržaja od biciklističkih i pješačkih staza do povratka ljudi na sam Bosut i njegovog stavljanja u funkciju rekreacije, ribolova i odmora.

Foto: Đuro Karalić