U poplavljenim selima rodama postavljena umjetna gnijezda

GUNJA, S ciljem zaštite staništa bijelih roda u selima županjske Posavine, koje je prije prije dvije godine zahvatila velika poplava, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije postavila je u nekoliko tamošnjih sela nosive platforme za gnijezda bijele rode ne bi li rode ponovno naselile taj prostor.

U poplavi u svibnju 2014. godine stradao je cijeli jugoistočni dio županjske Posavine, posebice Gunja, Račinovci i Rajevo Selo koji su bili u potpunosti poplavljeni. Nakon što se voda povukla, mnoge kuće na kojima su se nalazila gnijezda bijele rode određene su za rušenje i srušene.

Kao kompenzacijsku mjeru, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije postavila je nosive platforme za gnijezda na betonske nosive stupove električne mreže u neposrednoj blizini obnovljenih kuća na kojima se ranije nalazilo gnijezdo, a postavljeno je ukupno osam platformi u Gunji, Račinovcima i Rajevom Selu.

Umjetna gnijezda postavljena su u sklopu projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ koji se od 2010. godine provodi u Vukovarsko-srijemskoj županiji na čijem području je registrirano više od 120 gnijezda bijelih roda.

ĐURO KARALIĆ