U javnim radovima posao za 20 žena s područja općine Lovas

LOVAS, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured (PU) Vukovar i predstavnici sedam jedinica lokalne samouprave iz Bogdanovaca, Tompojevaca, Borova, Lovasa, Tovarnika, Negoslavaca, Iloka i Udruge “Treća životna dob” iz Trpinje, potpisali su ugovore za financiranje javnih radova u okviru projekta „Provedba programa javnih radova za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici”, izvjestli su iz općine Lovas.

Uz već potpisan ugovor Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Vukovar i Grada Vukovara, u javnim radovima, koji će trajati 6 mjeseci, bit će zaposleno 128 žena, a Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vukovar financirat će ukupan trošak radnika u iznosu 2.808.299,52 HRK.

U okviru navedenog programa u javnom radu na području Općine Lovas uposleno je 20 žena. Aktivnosti projekta usmjerene su na poticanje zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada na poslovima skrbi o starim i nemoćnim u ugroženim kućanstvima i na prevenciju rane institucionalizacije starijih osoba i poboljšanja njihovog života, pojašnjavaju iz općine Lovas.

ĐURO KARALIĆ