Tokyo – najbolji grad za život na svijetu

Prema zadnjem redovitom istraživanju britanskog magazina Monocle glavni grad Japana, Tokyo, najbolji grad je za život na svijetu. U istraživanju magazin je koristio parametre koji se odnose isključivo na životni standard u gradovima kao i na mišljenje stanovnika. Ta mišljenja su se uglavnom svodila na sigurnost, zdravstveni sustav, stopi kriminala, mogućnosti za zabavu i kvaliteta gradskog prijevoza. Poslije Tokya na listi deset najboljih gradova za život se nalaze Berlin, Beč, Kopenhagen, Munchen, Melbourn, Sydney, Kyoto, Vancouver, Helsinki, Zurich, madrid, Hamburg, Lisabon… Na ovoj svjetskoj listi najboljih gradova za život ove godine nije se našao niti jedan grad sa Balkana.

Monocle/IVAN MATIĆ