Tijekom ove godine biti će odrađeno 13 larvicidnih, 5 adulticidnih i 2 tretiranja komaraca iz zraka

Foto: Pixabay

VUKOVAR, Temeljem javne nabave Grad Vukovar i Vukovarska Veterinarska stanica sklopili su ugovor za dezinsekciju komaraca na području grada Vukovara u 2020. godini. Radi se o ugovoru vrijednome preko 1,1 milijun kuna temeljem kojega je planirano 13 larvicidnih, 5 adulticidnih tretiranja sa zemlje i 2 adulticidna tretiranja komaraca iz zraka.

Prva larvicidna tretiranja tijekom ove godine obavljena su još u mjesecu ožujku. Prema riječima voditeljice službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u Veterinarskoj stanici Vukovar Ivane Penave do sada je na području grada obavljeno 7 larvicidnih tretmana na području grada s tim da će do kraja godine biti odrađeno još 6 takvih tretmana.

„Kontinuirano i pravovremeno provođenje tretmana svakih 10 dana dovelo je do toga da komarci još nisu izletjeli. Hladnije vrijeme i stalne kiše također su razlog što se komarci još nisu pojavili. Ne mogu točno reći hoće li ove godine biti više ili manje komaraca. Nadam se da će ih biti manje s obzirom da provodimo larvicidno tretiranje. Pogoduje nam i nizak vodostaj Vuke i Dunava tako da komarci nemaju svoje prirodno stanište za razvoj. Ekipe su svakodnevno na terenu i prate stanje, a prva pojava izlijetanja odraslih jedinki komaraca nama je signal da se provodi adulcitivno tretiranje“, rekla je Penava.

Prema njenim riječima na području Vukovara ima nekoliko otvorenih žarišta komaraca kao što su Petrovačka dola, bajer iz zadnjih kuća A. Cesarca, ribnjak preko puta deponije otpada; SRC Bara, bajer na ciglani (Emanita), kanali na Petrovoj gori, K.P. Svačića, kanali u ulici Desna supoderica;  rijeka Vuka, Bara na Lušcu, Stari tok rijeke Vuke, Vuka u Adici, Zimska luka, Bobotski kanal i kanali u Lipovači.