Svjetski je dan svjesnosti o autizmu

Foto: medjimurje.hr

VUKOVAR, Poremećaj iz spektra autizma je vrlo složen neurorazvojni poremećaj koji zahvaća sve aspekte  ličnosti (komunikacija, motorika, ponašanje i učenje). Osnovni simptomi su nedostatak emocionalnih odgovora prema ljudima i stvarima, nedostatak verbalne i neverbalne komunikacije, osobito poremećaj u razvoju govora, odstupanje u ponašanju i stereotipije. Procjenjuje se da u Europskoj zajednici populaciju osoba  iz autističnog spektra čini oko milijun osoba od 375 milijuna stanovnika.

Rano prepoznavanje poremećaja iz spektra autizma u djece ključno je za njihov napredak i povoljan
ishod budući da osigurava mogućnost primjerene intervencije, omogućuje pravodobnu podršku i
edukaciju roditelja i tako smanjuje obiteljski stres, vodi k boljim jezičnim sposobnostima, socijalnim
odnosima, adaptivnom funkcioniranju i smanjenju nepoželjnih ponašanja.

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići pruža socijalne usluge iz domene
psihosocijalne podrške za 190 djece. Najveći broj teškoća su baš iz poremećaja spektra autizma. Djeci
je kroz ovaj sustav dostupna logopedska terapija, psihološka podrška, Neurofeedback metoda,
Senzorna integracija, Vježbe svakodnevnih vještina te Kineziterapija i sportsko rekreacijske aktivnosti.
Kroz različite projektne programe djeca su uključena u različite aktivnosti: sportske (integracijski
programi), plesne, kreativne, likovne, glazbene radionice, igraonice te se koriste metoda Tomatis,
Soundsory, kvantno integriranje primitivnih refleksa laserom, a obzirom da je većina djece
neverbalna koristi se potpomognuta komunikacija pomoću asistivne tehnologije.

“Povodom obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu koji se obilježava 2. travnja, apeliramo nadležnim
institucijama da je došlo do vrlo malog pomaka, gotovo nikakvog u poboljšanju sustava i
zadovoljavanju specifičnih potreba djece i osoba s autizmom i poremećajima iz autističnog spektra.
Uz zabrinjavajuće veliki porast djece s dijagnosticiranim poremećajem iz autističnog spektra,
zabrinjavajuće je to što još uvijek nema odgovarajuće strategije. Sustav dijagnostike je još uvijek
centraliziran i za roditelje iz udaljenijih dijelova Hrvatske teže dostupan. Zbog toga roditelji hodajući
od stručnjaka do stručnjaka gube važno vrijeme za intervenciju u ranoj dobi djeteta ,kada bi
intervencija mogla najviše pomoći. Upis djeteta u predškolske ustanove je otežan, u skupinama se
obično nalazi veliki broj djece, a manjak odgojitelje, a djetetu je često potreban i asistent za kojega je
teško pronaći izvor financiranja. Pored malog broja rehabilitacijskih usluga, manjak je i stručnog
kadra koji još uvijek nije dovoljno educiran za rad sa spomenutom populacijom”, poručuju iz udruge Vukovarski leptirići.

Upozoravaju i kako i u slučaju školovanja izazovi se pojavljuju zbog nedostatka posebnih odjela pri školama za zahtjevnije kategorije djece s autizmom. Manja razredna odjeljenja i specijalizirana podrška za mnoge čine razliku između kvalitetnog sudjelovanja u nastavi i izolacije djeteta u kutu učionice. Specifičnosti autizma zahtijevaju
kvalitetnu edukaciju osoblja škole, nastavnika kao i pomoćnika u nastavi koji su često najbliži samim
učenicima s autizmom. Autizam ostavlja trag na cijelu obitelj; roditelji vrlo teško mogu funkcionirati
kao zaposlene osobe zbog skraćenog vremena koje dijete provodi u školi, nemogućnosti Produženog boravka, manjka pomoći od društva i okoline. Obitelji nemaju potrebnu podršku, pod svakodnevnim
su stresom zbog pokušaja održavanja normalnog života uz borbu sa poteškoćama djeteta. Sustav
obrazovanja daje mogućnost da osoba s autizmom do 21. godine ima podršku u obrazovnom sustavu,
no nastavak života je neizvjestan i to je ono što sve roditelje brine

„Što će biti s njihovom djecom kada njih više ne bude ili se ne budu mogli brinuti za njih“ jer kronično nedostaje cjelodnevnih boravaka, kao i smještajnih kapaciteta u sustavu organiziranog stanovanja. U Slavoniji još uvijek
nemamo nikakvu mogućnost smještaja za osobe s poremećajem iz autističnog spektra,u slučaju
bolesti roditelja i njihovog liječenja, pogoršanja stanja djeteta, završetka školovanja uz već starije i
iscrpljene roditelje kojima je neizvjesna budućnost njihove djece veliko opterećenje i stresor”, upozoravaju na brojne probleme iz Vukovarskih leptirića u povodu Svjetskog dana svjesnosti o autizmu.