Svjedodžbe u HZZ za 25 osoba koje su se školovale za zvanja konobara i kuhara

VUKOVAR, U prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Vukovaru upriličena je dodjela srednjoškolskih svjedodžbi za 25 osoba koje su završile prekvalifikaciju za zvanja kuhara i konobara. Prilikom uručivanja svjedodžbi pojašnjeno je kako je školovanje trajalo 9 mjeseci i da se provodilo u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Učilišta Studium.

„Među 25 svjedodžbi nalazi se 15 kuhara i 10 konobara koji su stekli vještine i znanja za uključivanje na tržište rada s novim zvanjima. Prema našim podacima 25 posto osoba koje se zaposle tijekom godine zaposle se sezonski i to uglavnom na moru tako da su zanimanja poput konobara, kuhara i spremačica vrlo tražena“, rekla je predstojnica HZZ-a područnog ureda Vukovar Jasna Kolar.

Dodala je kako HZZ kontinuirano provodi osposobljavanja i za neka druga zanimanja koja su tražena na tržištu rada poput zavarivača, barmena, rukovatelja bagerom i viličarem…

„Pozivam sve zainteresirane da se jave svojim savjetnicima ukoliko osjete potrebu za promjenu zanimanja i za novo školovanje. Odluku o tome što će obrazovati HZZ donosi putem ankete poslodavaca i različitih terenskih istraživanja gdje se u direktnom kontaktu s poslodavcima ispituje koje su njihove potrebe za radnicima i što će im trebati“, pojasnila je Kolar.

Dodala je i kako se prekvalifikacija zainteresiranih obavlja na učilištima koje se odabire putem javnoga natječaja . Naime, od prispjelih ponuda na natječaj HZZ odabire ono s najpovoljnijom ponudom ali i učilište koje ispunjava određene minimalne tehničke i kadrovske uvjete.

IVAN MATIĆ

Foto Hrvatski radio Vukovar