Sud u Vukovaru: Prenamjena transportnog u salonski MI-8 helikopter obavljena bez potrebnih dozvola

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Pred Sudskim vijećem Općinskog suda u Vukovaru, kojim je predsjedavala sutkinja Mira Rajš, održana je druga rasprava u predmetu u kojem je pilot Robert Garić optužen za pad helikoptera u krugu vukovarske vojarne 9. srpnja 2007. godine. Tom prilikom tri su osobe poginule dok ih je više ozlijeđeno. Tijekom druge rasprave kopilot Stjepan Sabljić rekao je kako su imali problema s cikličnom palicom na putu od Zagreba prema Vukovaru te da je o tome izvijestio i Garića. Sudski vještak Miljenko Čop kazao je tijekom svoga iskaza kako je Garić kriv za pad helikoptera, a da je razlog tome njegova loša procjena. U svome izvješću Čop je naveo kako je Garić poletio s brzinom od 91-93 km/h glavnoga rotora iako ona ne smije biti manja od 95 km/h kako to stoji u specifikacijama proizvođača. Uz to Garić je s helikopterom počeo lebdjeti na visini od 20-30 centimetara iako opet specifikacije kažu da se to ne smije raditi ispod 3 metra. Po riječima Čopa niti Garić niti Sabljić nisu imali važeće liječničke preglede. Tijekom ispitivanja od strane Garićevog odvjetnika Mate Kosora sudski vještak je rekao kako je helikopter prenamijenjen iz obične transportne MI-8 letjelice u salonsku letjelicu bez dozvole proizvođača koji nisu bili uključeni niti u izradu projektne dokumentacije. Izostala je i dozvola Uprave za promet MORH-a što je također obvezno. Salonski helikopter nema niti dodatne upute za upravljane koje su također obvezne. Kosor je sutkinji Rajš predao i prepisku sudskog vještaka Milana Lelasa, koji je suautor izvješća, i pilota Amira Viteza koji mu je pomagao u pisanju izvješća. Nakon što je pročitala dijelove prepiske Rajš je rekla kako iz nekih dijelova prepiski može se zaključiti da je bio cilj „napakirati Gariću“.