Stožer: Situacija pod kontrolom, nema straha od poplava

Foto: lijepanasasava.hr

VINKOVCI, Kiše i naglo topljenje snijega na području Vukovarsko-srijemske županije ne bi trebalo rezultirati poplavama i većim problemima s vodostajima rijeka. Zaključak je to sa sjednice županijskog Stožera Civilne zaštite na kojoj je načelnik Stožera Zdravko Kelić rekao kako su pripremne radnje odrađene dobro i na vrijeme te da je potrebno poslati priopćenje prema javnosti kako je situacija pod kontrolom.

Prema izvješću rukovoditelja obrane od poplave branjenog područja 1., sektora D, Mali sliv „Biđ Bosut“, Josipa Kuterovca, navedeno je kako će veći dio visokog vodnog vala, koji se spušta iz uzvodnog dijela rijeke Save, rasteretiti retencije.

„Rijeka Sava na našem branjenom području trenutno je +790 cm i u tijeku je provedba pripremnog stanja obrane od poplave. Vodočuvari kontinuirano obilaze teren, oštećenja na nasipu nema i sustav obrane od poplave je stabilan. Općenito možemo reći da je nasip u dobrom stanju, na kritičnim lokacijama je saniran i moderniziran. Prognozirani vrh vodnog vala rijeke Save na našem području, prema trenutno dostupnim podacima trebao bi stići u ponedjeljak 19. ožujka 2018. godine, u jutarnjim satima, kada bi vodostaj trebao iznositi oko +900 cm što bi podrazumijevalo provođenje redovnih mjera obrane od poplave. Što se tiče bosanskih rijeka (Vrbas, Bosna, Una i Sana) stanje je stabilno, vodostaji su u opadanju. Rijeka Bosut nalazi se u granicama održivog vodostaja“, rekao je Kuterovac.