Sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurana nova komunalna oprema

Foto: Grad Vukovar

VUKOVAR, Sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Vukovar je osigurao sufinanciranje u visini od 80%  za nabavu komunalne opreme među kojima su spremnici za razdvajanje otpada za vrtiće i škole, kontejneri za tekstil, komposteri te polupodzemni spremnici za biootpad, a koji će biti postavljeni na području našega grada. Radi se o projektu vrijednosti gotovo 700 tisuća kuna od čega je Fond sufinancirao preko 550 tisuća kuna. U sklopu projekta vukovarskim vrtićima dodijeljeni su spremnici za razvrstavanje otpada u obliku životinja putem kojih će najmlađi Vukovarci na zanimljiv način naučiti više o važnosti odvojenog prikupljanja otpada te očuvanju prirode i okoliša.

“Ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost, a Grad Vukovar kao naš osnivač prepoznaje važnost svih naših aktivnosti i pruža nam nesebičnu pomoć. Dječji vrtić Vukovar I, područni objekt Leptirić prošle godine proglašen je najboljim vrtićem Republike Hrvatske upravo jer radimo na održivom razvoju. Posude za otpad djeci će puno značiti, a ovo je dodatan korak kojim utiremo stazu prema boljoj budućnosti, zelenijem i još uređenijem gradu“, rekla je ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar 1 Mirjana Kulić.

Povodom provedbe ovoga projekta vukovarske vrtiće Vukovar 1 I Vukovar 2 posjetio je i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava koji je rekao kako je Grad Vukovar povlačenjem sredstava  Fonda za zaštitu i energetsku učinkovitost poboljšao komunalnu opremu i infrastrukturu samoga grada, a dodatna vrijednost je da djeca vrtića na ovaj način poboljšavaju svoju ekološku svijest.

„Drago nam je da na ovaj način djeca od najranijih dana mogu razvijati svijest o očuvanju okoliša i razdvajanju otpada te voditi brigu o svome gradu. Vjerujem da ćemo kao i do sada, nastaviti provoditi ovako lijepe projekte na dobrobit cijele zajednice“, rekao je Penava.

Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac kazao je kako je Grad Vukovar prijavio novi projekt Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

“Riječ je o prijavi projekta za nabavu 45 polupodzemnih kontejnera od čega je 30 planirano za biootpad, a ostatak za otpad koji se reciklira. Vrijednost projekta je milijun kuna te vjerujemo kako ćemo ga uspješno realizirati, a Vukovar ćemo nastaviti činiti uređenim gradom visoke komunalne infrastrukture“, rekao je Sušac.