Smjenjena ravnateljica Muzeja grada Iloka Maja Barić

Foto: Vukovarsko - srijemska županija

ILOK, Proteklih dana glavna tema svih razgovara u Iloku je smjena ravnateljice Muzeja grada Iloka Maje Barić. Rješenje o razrješenju prošlog tjedna donijela je gradonačelnica Iloka Marina Budimir, a sada se sa svojim očitovanjem oglasila i sama Barić.

Pojašnjavajući sve što se događalo Barić kaže kako je Upravno vijeće Muzeja grada Iloka naložilo ravnateljici da prikupi ponude revizije financijskih izvještaja Muzeja grada Iloka za razdoblje od 2017. do 2020. godine. Prema njenim riječima ravnateljica je prikupila 5 ponuda revizijskih društava, a na sjednici Upravnog vijeća prikupljene ponude su prezentirane i rezultirale su raspravom između predstavnika gradonačelnice grada Iloka i stručnih predstavnika Muzeja.

“Predstavnici Grada Iloka su se zalagali za odabir skuplje ponude i revizorske usluge koja po sadržaju nije odgovarala nalogu Upravnog vijeća, a predstavnici Muzeja su se zalagali za povoljniju ponudu, a koja je ujedno i odgovarala nalogu Upravnog vijeća za obavljanjem revizije financijskih izvještaja Muzeja.

Gradonačelnica se direktno interpolirala u proces nabave predmetne usluge Muzeja grada Iloka, angažmanom i odabirom obavljanja tzv. posebne revizije bez izražavanja mišljenja, a što je u konačnici kao takvo i obavljeno od strane IHS revizije d.o.o., Zagreb.

Revizorsko društvo obavilo je posebnu reviziju nad dokumentacijom koju su dostavili zaposlenici Grada Iloka, ujedno obrađenu od djelatnica Grada Iloka na poslovima računovodstva i financija i to u ime i za račun Muzeja grada Iloka, no bez formalnog ovlaštenja od strane zakonskog zastupnika Muzeja grada Iloka, mene osobno.

Obzirom da je posebna revizija pokazala značajne nedostatke u iskazivanju stavaka financijskih izvještaja, gradonačelnica Marina Budimir kako bi sa sebe skinula odgovornost za postupanje vlastitih, zaposlenika Grada Iloka, donijela je odluku o mom ponovnom razrješenju, objavivši Rješenje o razrješenju na oglasnoj ploči Grada, a sve s ciljem impliciranja odgovornosti za vlastito neadekvatno postupanje svojih zaposlenika, meni kao ravnateljici Muzeja grada Iloka.

Tijekom 16 godina rada u Muzeju grada Iloka, od čega sam 8 godina ravnateljica te institucije, te sam imala priliku surađivati i sa dva druga gradonačelnika, nikada nisam bila na ovakav način i profesionalno i osobno indisponirana. U svom dugogodišnjem radu nikada do sada nisam bila na ovakav način opstruirana.

Muzej grada Iloka godinama razvijamo i potvrđujemo reputaciju koja je na nacionalnoj i regionalnoj razini doprinijela priznanjima i istaknutom mjestu u turizmu, kulturi i muzejskoj djelatnosti, a koja je sada narušena, na rubu funkcioniranja, radi osobnih interesa gradonačelnice“, navodi se u očitovanju Barić.