Savjet za nacionalne manjine RH o porastu atmosfere opće nesnošljivosti u hrvatskom društvu i pojavama etnocentrizma

ZAGREB, U skladu sa zadaćom osiguravanja ostvarivanja i zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina, a u duhu razumijevanja i uvažavanja etničke i multikulturne raznolikosti propisane Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske upozorava na sljedeće:

Poštovanje prava na slobodno mišljenje, kritični stav prema vladajućoj politici i tolerancija spadaju u osnovni izraz europskih vrijednosti, koje smo kao članica Europske unije u potpunosti prihvatili.

No, ovi principi imaju smisao jedino ako se ne primjenjuju selektivno i ako djeluju univerzalno izvan zadatih političkih i ideoloških okvira.

Kod nas smo se, u posljednje vrijeme tako reći svakodnevno, mogli uvjeriti da se kod mnogih, ona tumače i primjenjuju selektivno, s primjenom duplih standarda kada se tiču ostvarivanja njihovih interesa.

Tu se stvari kreću jedino u svom ideološkom krugu, a oni koji ne pripadaju istom ne mogu očekivati da će netko dignuti glas u ostvarivanju njihovih prava ako nisu u sastavu njihove ideološke matrice.

Ogroman je problem što u shvaćanju demokratskih standarda u obrani svih ugroženih ljudskih i manjinskih prava ne vlada princip poštovanja slobode kritičkog mišljenja oslobođenog od političke i ideološke pristranosti.

Jedina obrana od te prakse može i mora biti načelo demokracije društva; da svatko ima pravo na argumentirani način iznositi stajališta, ako korespondiraju sa civilizacijskim tekovinama europskog sustava vrijednosti i ne ugrožavaju ničije drugo pravo, te nisu na tragu prijetnje unošenja straha i neizvjesnosti.

Demokracija podrazumijeva i sadrži sučeljavanje različitih stavova, što podrazumijeva i neslaganja, ali to nikada ne smije natkriliti uljuđeno prihvaćanje drugih stavova i mišljenja, kao ni voditi do diskvalifikacije neistomišljenika.

Republika Hrvatska kao i mnoge europske zemlje u svojoj povijesti bile su izložene i radikalnim političkim pokretima i sustavima, a taj teret prošlosti, mi nažalost još uvijek uvelike nosimo i osjećamo u svakodnevnim emotivnim raspravama i sučeljavanjima.

Manjinska i ljudska prava ne ovise prvenstveno o ustavu, zakonu i deklaracijama, nego o etici i moralnom svjetonazoru zajednice u kojoj se trebaju ostvarivati i konzumirati.

Dobro je poznato iz povijesti kakve posljedice snose manjinske skupine kad ih se getoizira, dehumanizira, a onda u tako stvorenoj društvenoj klimi i atmosferi eliminira iz javnog, kulturnog i političkog života, bez poštovanja, empatije i pravne zaštite. Jednostavno rečeno, proglašavaju se suvišnima.

Zato, pozivamo svu hrvatsku političku, kulturnu i sveukupnu javnost da se zajednički najoštrije suprotstavimo svim pojavama diskriminacije onih koji su drugačiji od većine po svojim individualnim i kolektivnim osobinama, uključujući nacionalne, vjerske, rasne, rodne i dobne karakteristike te političke i idejne orijentacije.

Svi mi imamo neotuđivo pravo na vlastiti pogled na pojedina pitanja, zbivanja i događaje, no postoje i univerzalno utvrđene europske demokratske vrijednosti koje smo unijeli u cjelokupnu hrvatsku legislativu na koju možemo biti ponosni, a koje nadilaze svaki subjektivni stav i ograničeno mišljenje, navodi se u priopćenju Savjeta za nacionalne manjine RH o porastu atmosfere opće nesnošljivosti u hrvatskom društvu i pojavama etnocentrizma, a koje je potpisao predsjednik savjeta Aleksandar Tolnauer.

ĐURO KARALIĆ/NACIONALNE-MANJINE.INFO