Sanacija divljih deponija na području grada Vukovara

Foto: Grad Vukovar

VUKOVAR, Grad Vukovar ponovno je uspješno privukao sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ovoga puta za sanaciju divljih deponija na području grada Vukovara. Tako je omogućeno sufinanciranje projekta sanacije 6 divljih deponija u iznosu od 80%. Projekt je iznosio preko 670 tisuća kuna od čega su sredstva Fonda za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost iznosila više od 530 tisuća kuna.

U okviru projekta sanirane su divlje deponije na sljedećim lokacijama: Lipovača (pored Bobotskog kana), produžetak Ličke ulice, dio Ulice Jana Bate, put između naselja Lužac i Budžak, odvojak pored ceste Vukovar – Negoslavci te alternativni put prema Grabovu. Sanacija se provodila razvrstavanjem odbačenog otpada na samim lokacijama divljih deponija, odvozom reciklabilnog otpada na uporabu, a ostataka odbačenog otpada na zbrinjavanje. Nakon uklanjanja otpada postavljen je sloj zemlje te ploče s natpisom o zabrani odlaganja otpada.

“Grad Vukovar kontinuirano provodi brojne aktivnosti u svrhu unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom na području grada, stoga ovim putem apelira na građane da pravilno, odgovorno i savjesno odlažu otpad te da prijave svako nepropisno odlaganje otpada, a kako bi zajedno doprinijeli ljepšem, ugodnijem i još čišćem Vukovaru”, navode iz Grada Vukovara.