Restauriran Bećarski križ

Foto: www.vukovar.hr

VUKOVAR, Restaurirano je najpoznatije ulično kameno raspelo u Vukovaru, tzv. Bećarski križ. Raspelo je podignuto 1805. kao prvi kameni javni križ u gradu. Neobično ime po kojem se cijeli taj dio grada naziva „Kod bećarskog križa“, po tradiciji je vezan uz nekadašnju obližnju mušku šegrtsku školu koja je bila u današnjem Domu hrvatskih branitelja. Navodno su se na tom mjestu, kod Kristovog raspela, okupljali učenici te škole, lokalni bećari pa otuda i potiče naziv Bećarski križ.

Ovo najpoznatije kameno raspelo stradalo je tijekom Domovinskog rata, da bi ga potom okupacijske vlasti potpuno srušile. Bećarski križ prvi je puta obnovljen 2009. godine, a izrada raspela tada je povjerena kiparu Mladenu Mikulinu koji je korpus Krista, križ i slova radio na osnovu 100 godina starih fotografija. Cijelo je raspelo visoko 5,4 metara, teško oko 5,5 tona i postavljeno na postolje dimenzija 2,2 puta 2,2 metra. Sam Kristov korpus visine je 1,3 metra, a natpis glasi DEI FILI VIVI MISERERE NOBIS.

U veljači ove godine Bećarski križ ponovo je restauriran te je provedeno hidrodinamičko čišćenje kamenog križa i ciglenog postolja, hidrofobizacija površine kamenog križa i ciglenog postolja, konsolidacija strukture kamena  te pjeskarenje i bojanje kovane ograde. Bećarski križ važan je dio kulturne baštine, tradicije i radosti Vukovaraca jer je posebno vezan uz mladost starije populacije te je dio prepoznatljivog vukovarskog identiteta koji s ponosom čuvamo.

AUTOR: Grad Vukovar