Grad Vukovar osigurao uskrsnice za socijalno ugrožene građane

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Prema najavama gradskih vlasti Grad Vukovar će, kao i prethodnih godina povodom nadolazećeg blagdana Uskrsa isplatiti jednokratnu novčanu naknadu (uskrsnicu) korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja sa socijalnim statusom u iznosu od 250,00 kunapo korisniku (samac/obitelj). Uskrsnica će biti isplaćena za ukupno 240 korisnika temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vukovara. Iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za ovu vrstu pomoći osigurano je 60 000 kuna. Navedeno pravo isplatit će se u podružnici FINA – Financijske agencije u Vukovaru, Olajnica 19, u razdoblju od 06. travnja 2020. god. do 31. svibnja 2020. godine.

Grad Vukovar će u uskrsnih blagdana korisnicima Pučke kuhinje, koji pripadaju jednoj od socijalno najugroženijih skupina stanovništva, darivati u vidu prigodnih poklon paketa hrane i osnovnih higijenskih potrepština. Za korisnike Pučke kuhinje u Vukovaru osigurano je 90 prigodnih poklon paketa za uskrsne blagdane u vrijednosti do 180,00 kunapo paketu. Iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za ovu vrstu pomoći izdvojeno je 16.200 kuna. Podjela navedenih paketa vršit će se u prostorijama Pučke kuhinje u Vukovaru u razdoblju od 06. do 10. travnja 2020. god.