Raspisan natječaj za program „PBZ – Poduzetnik Vukovarsko-srijemske županije 2016. godine“.

VUKOVAR, Vukovarsko-srijemska županija raspisala je natječaj za program „PBZ – Poduzetnik Vukovarsko-srijemske županije 2016. godine“.

Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite po ovom Programu mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici,  i to: obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, slobodna zanimanja, te ustanove koje obavljaju poduzetničku djelatnost i OPG-i.

Pravo na korištenje sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite imaju poduzetnici koji namjeravaju investirati na području Vukovarsko-srijemske županije, bez obzira na sjedište poslovnog subjekta.

Najniži iznos kredita je 10.000 eura, a najviši 200.000 eura za investicije i 100.000 eura za trajna obrtna sredstva. Kamatna stopa je promjenjiva u visini tromjesječnog EURIBOR-a uvečano za 5,35 postotnih poena, min.5,35%, što uz subvenciju županije od 2,1 postotna poena za krajnjeg korisnika trenutno iznosi 3.25%.

Više o ostalim uvjetima na www.vusz.hr.

ĐURO KARALIĆ