Radovi na obilaznici Apševaca i Lipovca odvijaju se prema planu i u rokovima projekta

Foto: Hrvatske ceste

LIPOVAC, Iz Hrvatskih cesta navode kako se radovi na izgradnji obilaznice Apševaca i Lipovca, a koji su započeli u veljači ove godine, odvijaju u skladu s dinamičkim planom i rokovima projekta.

„Do sada su završeni svi pripremni radovi na glavnoj trasi te su u završnoj fazi i zemljani radovi, odnosno izrada nasipa na preko 60% trase, dok je završni sloj nasipa izveden na 25% trase. Izvođač radova započeo je i s radovima na odvodnji te su intenzivirani i radovi na mostu Bosut i to bušenjem i izradom AB pilota za temelje upornjaka i stupišta. Od ostalih radova izvodi se izmiještanje instalacija na početku trase“, navode iz Hrvatskih cesta.

Podsjećaju kako je ugovor za izgradnju potpisan sa Zajednicom ponuditelja PZC Brod d.o.o. i Poduzeće za ceste Slavonski Brod, u iznosu od preko 75,9 milijuna kuna bez PDV, s rokom izvršenja od 18 mjeseci, dok je ugovor za nadzor nad izgradnjom potpisan s Institutom IGH Zagreb, u iznosu od preko 2,2 milijuna kuna. Izvođač je uveden u posao 9. veljače 2022. godine te je započeo s pripremnim radovima.

Projekt se odnosi na izgradnju prometnice kojom će se zaobići dionica državne ceste kroz naselja Apševci i Lipovac koja je identificirana kao crna točka. Svrha ovog projekta je poboljšanje cestovne sigurnosti te time i smanjenje broja nesreća s materijalnom štetom, smanjenje broja ozlijeđenih i poginulih na državnim cestama.

Ukupna duljina glavne trase je 4200 metara. Početak trase je u neposrednoj blizini čvorišta Apševci. Čvorište Apševci se spojnom cestom duljine 139,17 m spaja s državnom cestom D57. Rekonstrukcija državne ceste D57 u zoni čvorišta bit će izvedena u duljini od 350,00 m. Glavna trasa u nastavku se pruža na jugoistok kroz poljoprivredno tlo, obilazeći naselje Apševce s lijeve (istočne) strane. Dalje se pruža prema jugu kroz šumu „Uljara“ i prelazi preko rijeke Bosut spregnutim mostom duljine 147,70 m. Trasa se u čvorištu Lipovac križa u razini s lokalnom cestom LC 46052 te obilazi naselje Lipovac. Kraj trase nalazi se na uklapanju u izvedeni putni prijelaz „Lipovac“ koji je izgrađen u sklopu izgradnje čvorišta na autocesti A3.

Planirana obilaznica zaobilazi naselja Apševci i Lipovac na kojem potezu je identificirano opasno mjesto te se time ono sanira i povećava sigurnost. Također, cesta povezuje postojeći čvor Lipovac na autocesti A3 (dio TEN T osnovne mreže) te se na taj način poboljšava povezanost sekundarnih i tercijarnih čvorišta sa TEN-T mrežom. Dodatno, navedenim projektom smanjuje se prometno zagušenje i negativni ekološki utjecaji, prilagođava se klimatskim promjenama te povećava konkurentnosti lokalnih ekonomija putem bolje pristupačnosti drugim tržištima korištenjem novog prometnog spoja.