Radovi na aglomeraciji u općini Andrijaševci dobro napreduju i pri samom su kraju

Foto: Đuro Karalić

ROKOVCI, Radove na aglomeraciji Vinkovci u Rokovcima danas su obišli načelnik Općine Andrijaševci Damir Dekanić, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK) Ivan Rimac i voditelj Službe investicije i razvoj VVK Dalibor Pavić.

Projektom je predviđeno puštanje u rad 14,3 km sekundarne mreže i 7,3 km transportnih cjevovoda (ukupno 21,6 km), 10 novih crpnih stanica i 1198 izvedbi priključnih okana, rečeno je tijekom obilaska radova uz podatak kako je do sada izvedeno 19,1 km mreže (gravitacijskih i tlačnih cjevovoda), 878 izvoda za priključak i svih 10 crpnih stanica.

Radovi u Općini Andrijaševci dobro napreduju i pri kraju su te će po njihovom završetku Rokovci i Andrijaševci tlačnim cjevovodom biti spojeni na Genscherovu ulicu kod Pevexa u Vinkovcima kako bi se otpadne vode iz tih naselja mogle distribuirati na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Jošine, kazao je Dalibor Pavić dodajući kako se spajanje očekuje početkom sljedeće godine.

Foto Đuro Karalić

„Radovi se odvijaju punim kapacitetom i trenutna situacija s koronavirusom nije usporila radove tako da za sada nemamo problema u provedbi projekta kako u ovoj općini tako ni na cijelom projektnom
području. Mogu reći da je do sada realizirano 215 milijuna kuna od 384 koliko je ukupna vrijednost projekta i na ovaj način, istim tempom, ukoliko nam to dozvoli situacija, trebamo nastaviti i u budućnosti“, rekao je direktor VVK Ivan Rimac.

Načelnik Općine Damir Dekanić kazao je kako očekuje da će do Dana općine dobar dio naših Rokovčana i Andrijaševčana biti priključen na kanalizacijsku mrežu.

“Paralelno s tim trebali bi krenuti i u uređenje naša dva mjesta. Ogromna je ovo investicija, zahvaljujući samom projektu mi kao Općina financijski sudjelujemo samo u jednom manjem dijelu. Upravo je važno za istaknuti kako će naši mještani dobiti kanalizaciju besplatno, što nije bio slučaj u nekim drugim mjestima”, kazao je Damir Dekanić.


Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ provodi se na području gradova Vinkovci i Otok te općina Ivankovo, Cerna, Andrijaševci i Privlaka. Vrijedan je 384 milijuna kuna, a sa 70,8 posto financira se sredstvima izKohezijskog fonda EU. Ostatak su sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike (11,7 posto), Hrvatskih voda (11,7 posto) i jedinica lokalne samouprave (5,8 posto).

Projektom je planirana izgradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ukupnoj dužini 162.409 metara s izgradnjom 8.269 priključnih okana i 40 crpnih stanica, rekonstrukcija 22 crpne stanice i izgradnja 7 kišnih preljeva i spremnika. U tijeku je i nadogradnja UPOV-a Jošine na III. stupanj
pročišćavanja, te puštanje u puni pogon ostalih UPOV-a na projektnom području. U okviru projekta nabavljena je i vrijedna oprema za održavanje sustava javne odvodnje.