Projekt zaštite naziva “Slavonski med” uspješno se privodi kraju

VINKOVCI, U projekt zaštite naziva “Slavonski med” oznakom izvornosti uključene su Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska i Virovitičko podravska županija, a sve predviđene aktivnosti kako bi Slavonski med bio zaštićen i na razini EU, uspješno se privode kraju.

Udruga proizvođača „Slavonskog meda“ podnijela je 24. kolovoza 2015. godine Ministarstvu poljoprivrede Zahtjev za zaštitu naziva „Slavonski med“ oznakom izvornosti. Sukladno zakonskoj proceduri, nakon provedene evaluacije Zahtjeva i Specifikacije proizvoda od strane Stručnog Povjerenstva te pojedinih izmjena i dopuna u dokumentaciji, Zahtjev za registraciju usvojen  je u svibnju ove godine. Buduću da nije zaprimljen niti jedan prigovor na Zahtjev, Ministarstvo poljoprivrede 25.srpnja ove godine donijelo je Rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva „Slavonski med”“- zaštićena oznaka izvornosti.

U projekt zaštite uključeno je pet županija: Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska i Virovitičko podravska županija. Prijelazna nacionalna zaštita označava vremenski period koji traje od datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake Europskoj komisiji, koja provodi postupak na razini Europske unije, do donošenja konačne odluke o registraciji oznake na razini cijele Europske unije. Donošenjem odluke Europske komisije prestaje važiti tzv. prijelazna nacionalna zaštita a naziv proizvoda postaje zaštićen od neovlaštenog korištenja i zlouporabe na cijelom tržištu Europske unije.

Slijedeći korak Udruge proizvođača „Slavonskog meda“ je pokretanje postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda. Nakon toga se posredstvom Ministarstva podnosi Europskoj komisiji zahtjev za registraciju zaštićene oznake izvornosti naziva „Slavonski med“ na razini Europske unije.

VSŽ.HR/ĐURO KARALIĆ