Projekt nove Luke Vukovar vrijedan 825 milijuna dolara i donosi 25.000 radnih mjesta

VUKOVAR, Prema pisanju Poslovnog dnevnika u sjedištu Vukovarsko-srijemske županije potencijalnim korisnicima i lokalnim uzvanicima predstavljen je projekt izgradnje nove Luke Vukovar. Taj projekt nosi naziv „Projekt Bršadin“, a kako se navodi u tekstu projekt je procijenjen na 825 milijuna američkih dolara. Poslovni dnevnik prenosi službene projekcije projekta prema kojemu bi se na vrhuncu aktivnosti, kroz 30. Godina, osigurao godišnji pretovar veći od 4,1 milijun tona tereta uz 25 tisuća radnih mjesta. Luka bi zauzimala površinu od 740 hektara, a sastojala bi se od operativne obale tipa “češalj” maksimalnog kapaciteta 23 veza. Operativna obala koncipirana je za smještaj terminala tekućih tereta, rasutih i sipkih tereta, generalnih tereta, frigo tereta, terminala za drvo te terminala za kontejnere i RO-RO terete, dok bi se u zaleđu smjestile zona robnih terminala, gospodarska zona, zona robnih pričuva te poslovno-trgovačka zona. Navodi se i kako je predviđeno i prometno povezivanje sa željezničkom infrastrukturom, konkretno s Lukom Rijeka na prometnom koridoru Podunavlje-Jadran. Inače, Luka Vukovar je tijekom prošle godine pretovarila 303.920 tona tereta, što je 23 posto više nego u 2014. Do 1991. godišnja količina pretovara iznosila je 1-1,2 milijuna tona robe namijenjene uglavnom za tržište BiH. Nakon Domovinskog rata najviše tereta 2006. godina bila je rekordna kada je pretovareno preko 915 tisuća tona tereta. U tekstu se podsjeća i kako Hrvatska svoj izniman položaj u europskoj prometnoj mreži, ali i šire, još uvijek ne koristi onako kako bi mogla. Naime, upravo je Luka Vukovar jedna od točki koje u toj križaljci imaju važno mjesto. Zakasnimo li s ulaganjem, kaznit će nas prvi susjedi. Slovenija već investira u Kopar, a i Srbija privodi završnici velike planove o novoj luci na Dunavu u Pančevu.

POSLOVNI.HR/IVAN MATIĆ