Program PUMA namijenjen usavršavanju menadžera

VUKOVAR, Župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić i zamjenik glavnog direktora Hrvatske udruge poslodavaca Bernard Jakelić potpisali su Ugovor o sufinanciranju Programa usavršavanja menadžera – PUMA. Kako je istaknuti cilj programa je provođenje edukativnih seminara  za poduzetnike  i nadarene studente završnih godina studija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Veleučilišta Lavoslava Ružičke u Vukovaru  Prema riječima Jakelića ove godine edukaciju će proći 160 poduzetnika i studenata koji će steći potrebna znanja kako bi mogli voditi svoje tvrtke ili pak biti neki od ključni ljudi u tvrtkama gdje se zaposle.

„Bez obrazovanih i educiranih ljudi nema niti poduzetništva, radnih mjesta, projekata… Kroz ovaj program polaznici stječu znanja koja će biti primjenjiva u praksi. Osigurali smo kvalitetne predavače, a kako se predavanja održavaju na području županije racionalizirali smo i vrijeme io poslovanje poduzetnika“, rekao je Jakelić.

Župan Galić ukazao je kako je ovo deseta godina kako županija i udruga potpisuju ovaj Ugovor koji nastavlja pridonositi regionalnom razvoju i napretku gospodarstva kao i usavršavanjem mladih ljudi kroz praktična znanja i iskustva.

„Ulaganja u mlade ljude i znanje naša je budućnost. Rezultati su dobri u samoj obuci ali i u praksi i realizaciji. Pokazalo se kako je ovo jedna kvalitetna mjera“, rekao je Galić.

Govoreći o menadžerima Jakelić je kazaoa i kako kvalitetan menadžer danas ima takva znanja da može jednako raditi bilo gdje u svijetu što mu omogućavaju i moderne tehnologije. Međutim, ukazao je i kako je digitalna ekonomija bitno drugačija te da će ona doprinijeti da u narednih 10-15 godina nestanu neka zanimanja.

„Procjenjujem kako će upravo radit toga u narednih pet godina nestati poslovnice banaka. Takvih primjera imamo u svim oblastima jer jednostavno više takva zanimanja neće biti potrebna“, rekao je Jakelić.

IVAN MATIĆ