Privremeno se obustavlja rad izdvojenih Covid ambulanti

Foto: Nacional.hr

VUKOVAR, Zbog povoljne epidemiološke situacije na području Vukovarsko – srijemske
županije, s danom 05. srpnja 2021. godine, privremeno se obustavlja rad izdvojenih ambulanti za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost koronavirusom – tzv. COVID-19 ambulanti, ustrojenih pri Domu zdravlja Vinkovci, Domu zdravlja Županja i Domu zdravlja Vukovar.

Za vrijeme privremene obustave rada COVID-19 ambulanti uzimanje briseva
za testiranje na virus SARS-CoV-2 obavljati će se na sljedećim lokacijama:

– za potrebe osiguranika s područja Doma zdravlja Vinkovci i Županja u Općoj
županijskoj bolnici Vinkovci i Zavodu za javno zdravstvo Vukovarsko – srijemske županije,

– za potrebe osiguranika s područja Doma zdravlja Vukovar u Nacionalnoj
memorijalnoj bolnici Vukovar.

Po prestanku rada izdvojenih ambulanti za pregled bolesnika pod sumnjom na
zaraženost koronavirusom  – tzv. COVID-19 ambulanti, isti prostori moraju
biti u svakom trenutku spremni za eventualnu upotrebu i ponovno aktiviranje
rada.