Zajednička vježba gorskih službi za spašavanje Hrvatske i Srbije

Foto: www.hrv.hr

Na izletištu Vučedol, nedaleko od Vukovara, održana je završna vježba EU projekta „CIPRAS“ pod nazivom Potraga za nestalim osobama u neurbanim područjima. Pojašnjeno je kako se radi o projektu kojega su zajedno provele Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) i Gorska služba spašavanja Srbije (GSSS).

„Cilj projekta je unaprijediti metode potraga u nepristupačnim područjima i primjena tih metoda u sustavu civilne zaštite. U ove dvije godine rada puno toga smo napravili i ova je završna vježba prilika da pokažemo znanja i postignuća koja smo stekli u usavršili“, rekao je član HGSS-a i voditelj projekta Robert Jagodić.

Dodao je i kako je realizacija projekta pomogla u boljoj organizaciji te da su, između ostaloga, realizirali i novi priručnik s uputama kako se odgajaju i treniraju potražni psi, kompleksnu softversku aplikaciju za upravljanje potragama kao i sredili neke procedure i uveli ih u jedan kontinuirani redoslijed. Na vježbi je sudjelovalo ukupno 20-ak pripadnika slavonskih HGSS stanica kao i njih 14 iz Srbije koji su bili uključeni u projekt. Pripadnici dvije službe zajedno su radili na tri točke i to spašavanju u ruševinama, spašavanja u nepristupačnom području i spašavanja na vodi. Jagodić je rekao kako se poseban dio vježbe odnosio na potražne pse koji su jedan od ključnih resursa u traganju i spašavanju. Istakao je kako dobro istrenirani psi mogu zamijeniti i do 20-tak ljudi u potrazi tako da je jedan od prioriteta bio i povećanje broja pasa u službi. Vrijednost provedenoga projekta je oko 320 tisuća eura od čega je 75 posto iznosa sufinanciralo EU ECHO tijelo Europske komisije dok su preostalih 25 posto troškova solidarno podijelile službe iz dvije države.