Prijavite se na tečaj za nogometne suce/sutkinje

Foto: Komisija nogometnih sudaca Vukovarsko - srijemske županije

VINKOVCI, Komisija nogometnih sudaca Vukovarsko – srijemske županije poziva sve zainteresirane da se prijave na tečaj za nogometne suce/sutkinje koji će se početi održavati 2. rujna. Osnovni preduvjet da bi zainteresirani mogli krenuti s pohađanjem tečaja je da je osoba hrvatski državljanin. Prema najavama tečaj će biti održan u Vinkovcima i to na Stadionu Cibalie. Zainteresirani za tečaj mogu se javiti na neki od telefona koji su navedeni na plakatu i saznati više pojedinosti o samome tečaju kao i pozivu nogometnog suca / sutkinje.