Prekinuta sjednica Gradskoga vijeća Vukovara biti će nastavljena u ponedjeljak

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Poslije današnje sjednice Gradskog vijeća Vukovara, koja je prekinuta tijekom druge točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskoga vijeća Vukovara Željko Sabo najavio je nastavak sjednice.

Prema službenom dopisu 4. sjednica Gradskog vijeća prekinuta je kada je utvrđeno da nema nazočnosti većine vijećnika. Prema navodima iz priopćenja prekinuta sjednica Gradskoga vijeća Vukovara biti će nastavljena u ponedjeljak, 27. prosinca, s početkom u 09.00 sati.