Predstavljeni programi materijalne pomoći siromašnima te sufinanciranja ishrane za školarce

VUKOVAR, U Palači Srijem u Vukovaru predstavljeni su natječaji po pozivu za dostavu projektnih prijedloga u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije Operativnog programa za hranu i materijalnu pomoć 2014. – 2020. koji zajednički organiziraju Ministarstvo rada i mirovinskog sustava te Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Predstavljajući program, pomoćnica ministrice rada i mirovinskog sustava Katarina Ivanković Knežević pojasnila je kako je riječ o sredstvima iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije kojega je osnovala Europska komisija, a zemlje članice ga provode.

“Dva su njegova aspekta. Jedan je pružanje materijalne pomoći, a drugi osiguranje hrane. Što se tiče materijalne pomoći ona će se pružati svima onima kojima je ta pomoć najpotrebnija, dakle osoboma koje se nalaze na rubu siromaštva. Drugi natječaj se odnosi na osiguranje hrane za djecu u školama i provodit će se do 2020. godine i njima ćemo u županijama koje imaju najveće potrebe osigurati sufinanciranje hrane za onu djecu čije obitelji to ne mogu osigurati”, kazala je Katarina Ivanković Knežević.

Oba natječaja će biti raspisana u svibnju.

ĐURKO KARALIĆ